STRATEGI

PROSJEKTLEDELSE HR

Kreativitet, Problemløsing, Utvikling, Samarbeid

Jeg vet hvordan det er å ha skoene på...

Gjennom mange spennende år i næringslivet, de fleste av dem med krevende lederoppgaver, har jeg vært involvert i de aller fleste situasjoner som virksomheter kan oppleve.

Jeg har derfor de beste forutsetninger til å hjelpe deg og din virksomhet når du har utfordringer eller ønsker å se forbedringer.

Min spisskompetanse ligger på fagfeltene strategi, prosjektledelse og HR, men jeg har nok erfaring i å drive business til at jeg kan se helheten og gi deg gode råd for akkurat din bedrift.

Ta kontakt med meg dersom du trenger en ekstra ressurs til å løfte virksomheten din.