HISTORIEK

Op 21 september 1999 werd de vzw Developing Association for Active Volunteers opgericht.

DAAV slaagde er de afgelopen jaren in om met financiële en materiële steun van overheden, leden, sponsors,.. diverse structurele verbeteringen te realiseren. Steeds met dezelfde doelstelling : minderheden ondersteunen door het opstarten en uitbouwen van diverse kleinschalige projecten.

Enkele voorbije projecten

  • na de tsunami een nieuwe school en 3 vissersboten voor het vissersdorp Mangalam
  • een nieuw sanitair blok in Azingaji (Calcutta)
  • nieuwe school in Bangalore
  • kraamkliniek in New Delhi
  • speelplein voor baksteenkinderen in New Delhi
  • medische car voor dokters in slums New Delhi

ONS LOGO

De bakstenen verwijzen naar de infrastructuur van DAAV, bijsturen waar nodig. Kansen bieden aan hen die weinig kansen krijgen.

Ons werk is nog niet af, niet voltooid. De muur is dus onafgewerkt.

De koepelvormige opening in de bakstenen muur is een element uit de Indische bouwkunst, waar DAAV hoofdzakelijk opereert.

Je kunt er ook een sleutelgat in zien, een open deur die perspectieven aan de jeugd biedt.

DAAV vzw - 8500 Kortrijk - info@daav-kortrijk.be