Pontyberem 

Ein Cymuned / Our Community

Croeso i wefan Cyngor y Gymuned Pontyberem

CCPCC

Rhybudd o Gyfarfod // Notice of Meeting

Cyfarfod Nesaf - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Pontyberem yn cael ei gynnal yn Neuadd Goffa Pontyberem ac o bell ar 12fed Mehefin am 6.00yh

Next Meeting - Annual General Meeting of Pontyberem Community Council will be held at Pontyberem Memorial Hall and remotely on 12th June 2024 at 6pm

Cynhaliwyd trwy Microsoft Teams ac yn y neuadd | To be held through Microsoft Teams and in the hall


Cysyllwtch am linc Teams // Contact for Teams link

cyngorcymunedpontyberem@gmail.com

Gwelwyd gwis swyddogol am gyfarfodydd yn y linc isod || Official notice of meeting in link below

Cliciwch ar linciau isod i gael mynediad at ddogfennaeth swyddogol | 

Please click on links below for official documents