Kap. 21.

Frederiksborg

1622 - 1623

Møntsted: Frederiksborg.

Møntmester Johan Engelbrecht.

Intet møntmærke.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.1 16 Skilling Hede.138 Sieg.070

Sølv (Ag) (Vægt: 4.43 g.) Lødighed: - Diameter: ca. 18 mm.

Principielle tekster:

Bs: XVI SKILING DANSKE

16 Skilling Dansk

...................................................................................................................

1625 S.32 Ukendt i privat eje.

Da mønten ikke bærer møntmestermærke, er den blevet placeret forskellige steder.Hede henfører den til Schwabes værksted i København medens Sømod foreslår Glückstadsom oprindelsessted. I Siegs katalog tages der ikke stilling til møntens placering, idet den blot placeres som en 16 Skilling - dog ikke under Glückstad.

I min artikel 'Christian IVs mønter fra Frederiksborg 1622-23' (Numismatisk Rapport 2003), gør jeg rede for en typologisk sammenhæng med Frederiksborg-mønterne, og jeg vil - på trods af årstallet 1625 - fastholde denne placering i nærværende arbejde.

Artiklen findes på: http://www.danskmoent.dk/harck/hafrborg.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.2 12 Skilling

Sølv (Ag) (Vægt 3.024 g. Lødighed: 0.888) Diameter: ca. 18 mm.

Principielle tekster:

Fs: CHRISTIAN IIII D G D

Christian 4 af guds nåde Danmarks

Bs: NOR VAN GOT REX

Norges, Vandalernes og Goternes konge.

...........................................................................................................

21.2.1 Spidser mellem kronebladene på begge sider. Hede.121 Sieg.061.2

1622 S. ubestemt.

1623 S. ubestemt.

...........................................................................................................

21.2.2 Ingen spidser mellem kronebladene på begge sider. Hede.121 Sieg.061.1

1622 S. ubestemt.

1623 S. ubestemt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.3 8 Skilling

Sølv (Ag) (Vægt 2.016 g. Lødighed: 0.888) Diameter: ca. 15 mm.

Principielle tekster:

Bs: 8 SKILLI

8 Skilling

...........................................................................................................

21.3.1 Fembladet korone Hede.122 Sieg.-

1622 S. ubestemt.

1623 Det er uvidst om typen findes med årstallet.

...........................................................................................................

21.3.2 Spidserne spidserne er forbundet med kronens blade. Hede:122 Sieg.058.1

1622 S. ubestemt Ret sjælden.

1623 Det er uvidst om typen findes med årstallet.

...........................................................................................................

21.3.3 Som ovenstående men kronen mere sammenhængende. Hede.122 Sieg.-

1622 S. ubestemt. Meget sjælden.

1623 Det er uvidst om typen findes med årstallet.

...........................................................................................................

21.3.4 Forside ligner 21.3.3 men på bagsiden 16ZZ. Hede.122 Sieg.-

1622 S.13 Meget sjælden.

...........................................................................................................

21.3.5 Frie spidser mellem kronens blade. Hede.122 Sieg.058.2

1622 S. ubestemt.

1623 S. ubestemt.

...........................................................................................................

21.3.6 Spidserne mellem kronens blade udgøres af tre perler. Hede.122 Sieg.058.3

1622 S.?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.4 6 Skilling

Sølv (Ag) (Vægt 1.68 g. Lødighed: 0.888) Diameter: ca. 13 mm.

Principielle tekster:

Fs: CHRISTIAN IIII D G D

Christian 4 af guds nåde Danmarks

...........................................................................................................

21.4.1 Kronen på monogramsiden uden spidser mellem bladene. Hede.123 Sieg.048.1

1622 S.14 Sjælden.

...........................................................................................................

21.4.2 Kronen på monogramsiden med spidser mellem bladene. Hede.123 Sieg.048.2

1622 S.14 Sjælden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------