Henvisninger og Kontakt

Kataloget er udarbejdet af Anders Harck. Mangler, rettelser og kommentarer modtages meget gerne på email:

endracht@yahoo.com

Varianter, som ikke er medtaget i kataloget, ser jeg gerne tilsendt som afbildning. Jeg vil dog forbeholde mig ret til personligt at tage stilling til, om jeg vil optage en sådan variant i kataloget. Jeg har kendskab til mange varianter, men som nævnt i forordet, har jeg forsøgt at lægge en systematisk linie for, om en variant skal medtages. Dette vil jeg naturligvis stadig have som rettesnor.

Litteraturliste.

De vigtigste standardværker er:

Hede H. (1964) : Danmarks og Norges mønter. Dansk Numismatisk Forening. (Brug nedenstående menypunkt.)

Knudsen, K. og Nielsen, P.: Møntvarianter og fejlprægninger fra Christian IIII. Kastrup 1982. 

Schou H. H. (1926): Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1923. København.

Siegs Møntkatalog 2018. (Brug nedenstående menypunkt.) 

Thesen G. (2015): Norges mynter i dansketiden. Oslo Myntgalleri. 

Desuden findes meget litteratur på web-siden:

http://www.danskmoent.dk/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speciallitteratur:

Vil blive yderligere udarbejdet.