คลิปการสอนออนไลน์

ทุกเนื้อหาทุกรายวิชา สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาได้ที่นี่

HAPPY

location and direction

Asking and giving personal information

Reservation

Will&be going

Symptoms and illness

Food

Asking and giving opinion

Let's talk about travel

Sport

Describing people

12 tenses

Movie

รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นักเรียนที่สนใจสามารถลงสมัครรายการแข่งขันต่างๆ ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ

รวมลิ้งค์สมัครเเข่งขันทางวิชาการ

วิจัยชั้นเรียน

ครูเรณุกา ตันติ๊บ

ครูชัชวาลย์ แซ่วอ

ครูสโลชา อริยพฤกษ์

ครูเสาวลักษณ์ ทะรินทร์

ครูนิติศักดิ์ เรือนสอน

ครูชินาทร บัวแดง

สื่อและนวัตกรรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ