ภ.จว.ชุมพร


พล.ต.ต.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์

ผบก.ภ.จว.ชุมพร

ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยา สามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ผงซักฟอก สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง ฯลฯ เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ และเพื่อใช้ในการประกอบอาหารส่งให้คนตาบอดตามบ้านของ แต่ละราย โดยท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้สำนักงานโครงการฯ เลขที่ 63/374 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ซอย 10/11 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 และขอให้ท่านแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน โดยทางสมาคมจะได้ออกใบสำคัญการรับบริจาคสิ่งของพร้อมด้วยหนังสือตอบขอบคุณจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงคนตาบอด จัดซื้อถุงยัง ชีพมอบให้คนตาบอด และช่วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนตาบอด โดยท่านสามารถร่วมบริจาคด้วยการโอน เงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และได้โปรดนำส่งสำเนาการโอนเงินกลับมายังสำนักงานโครงการฯ โดยได้โปรดระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน ทั้งนี้สมาคมฯจะได้ออก หนังสือตอบขอบคุณพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน และจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับทางสมาคมตามลำดับต่อไป/


ภ.จว.ชุมพร


ติดต่อ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ 89 หมู่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 0-7750-1039