Infoavonden verlofstelsels

COV West-Vlaanderen organiseert 3 infoavonden omtrent verlofstelsels.

Je wil verminderd gaan werken, wat zijn de mogelijkheden?

Onze inspraakbegeleiders, Leen en Kris, gidsen je deskundig door het doolhof van verlofstelsels! 

Er zijn 3 infoavonden waarvoor je kan inschrijven:

ONLINE : 

FYSIEK :

Het rapport van de Commissie van Wijzen

Het rapport van de Commissie van Wijzen ligt op tafel. Het is een omvangrijk geheel van 70 maatregelen om het onderwijsberoep te waarderen en te versterken. Of deze vlag de lading dekt is nog de vraag. Onze taak om dat uit te zoeken.

Daarom analyseren we ten gronde het rapport en toetsen het af aan onze standpunten. We willen het met jullie, onze leden, bespreken. Hiervoor komen we naar jou toe in de derde of vierde week van januari. Jullie belangen en rechten zijn altijd onze leidraad!

COV West-Vlaanderen organiseert een debatavond voor ALLE COV-leden:

Vormingsdagen vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers

Data en locaties


Pedagogische vormingsavond i.s.m. Eekhout Academy

Omgaan met moeilijk gedrag (VOLZET)

Wanneer? dinsdag 27 februari 2024 om 19 uur.

Waar? CC Het Perron, Maarschalk Fochlaan 1, 8900 Ieper

Voor wie? voor kleuter- en lager onderwijs

gratis voor COV-leden (niet-leden € 5,00)

Kring Roeselare-Izegem-Tielt

Op 31 januari 2024 waren een dertigtal militanten aanwezig voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Als dank voor het puike werk dat ze telkens leverden voor hun collega's in de scholen, bood de kring een muzische workshop aan. Een gedreven muzieksommelier leerde hen werken met trombones. Sfeer verzekerd!

De co-voorzitters bedankten tevens alle leden van het kringbestuur want zonder hen staan/stonden we nergens. Friedl Horrie en Inge Houthoofd, 2 gedreven VA's die de fakkel doorgaven aan één van hun collega's, verdienden zeker een pluim voor al hun inspanningen en hun tijd die ze voor het COV gaven. Met een gezellig onderonsje, wat West-Vlaamse poëzie en een heerlijk avondmaal sloten we de nieuwjaarsbijeenkomst af.

Alle aanwezigen kregen kikkertjes en een affiche ' Met jou erbij zijn we helemaal verkikkerd!'mee voor hun collega's.

DANK IJVERIGE MILITANTEN!!!

senioren Kring Roeselare-Izegem-Tielt

reeds 18 januari... wat vliegt de....

Beste wensen voor 2024 en vooral dank vanuit onze kring om de activiteiten te publiceren.

Op 17 januari 2024 waren een dertigtal leden aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van onze kring.

Live nieuwjaarswensen kunnen overbrengen, is toch deugddoender dan een berichtje of een mailtje!

Pia, onze clubleider, bracht in haar speech de beste wensen over, bracht de activiteitenkalender aan, koos een heerlijk menu uit; kocht een gadget voor de aanwezige...

Dankuwel trouwe leden om aanwezig te zijn. Jullie zorgden samen met muzikale klanken voor een gezellige middag.

Dat 2024 jullie veel vreugde mag bezorgen.


Kring Roeselare-Izegem nodigt u uit.

Elk jaar wenst het COV-kringbestuur Roeselare-Izegem de vakbondsafgevaardigden te bedanken voor het opnemen van het vakbondsengagement.

Deze VA-bijeenkomst heeft plaats op woensdag 31 januari 2024 om 18.00 in het dienstencentrum Schiervelde te Roeselare.

We voorzien een vierluik nl. aperitief met onthaal en welkom, een toffe muzikale workshop, bedanking van de uittredende VA's en versterking van de innerlijke mens.

Praktisch:graag een mailtje naar secretaris Sarah Delaere voor 26 januari 2024 als we jou mogen verwelkomen.

Email: sarahdelaerecov@gmail.com.

We zien uit naar jouw aanwezigheid.

Het kringbestuur wenst jullie en jullie geliefden een warm, interessant , boeiend en gezond 2024 toe!


Senioren Kring Roeselare-Izegem-Tielt 

Het kringbestuur wenst Pia Vergote en Wientje huys van harte te danken voor hun inzet als clubleiders voor onze seniorenclub.

Onlangs organiseerden ze een bezoek aan het Neerhofdierenfestival in de Expo te Roeselare. De moeite om de keurmeesters aan het werk te zien vooraleer de deuren openstonden voor het grote publiek. Pia,Wientje met medewerking van Annie, wij danken jullie en treden ook eens op als keurmeester naar jullie toe.Proficiat voor het aanreiken van een rijke waaier met tal van activiteiten. De eerstvolgende activiteit heeft plaats op 17 januari 2024 nl. het Nieuwjaarsetentje te Kachtem.Beste leden, hou ook al dinsdag 20 februari vrij voor het bedrijfsbezoek aan het fruit-en groentenbedrijf Van Assche te Izegem.
Aan allen een deugddoend 2024 toegewenst.

Buttonactie COV-COC: Iedereen specialist.

Uitdagingen voor kwaliteitsvol onderwijs

Afscheid Carine Raepsaet

Op vrijdag 20 januari namen we, na de maandelijkse vormingsnamiddag van de VA’s van kring Kortrijk, afscheid van onze ontslagnemende voorzitster Carine Raepsaet. Hoe lang ze voorzitster was, daar hebben we het raden naar. We vermoeden dat ze dat ruim 25 jaar met heel veel passie deed. Daarom werd haar een bijzonder mooie ruiker bloemen en een gastronomische menu aangeboden. Wij zijn Carine dan ook heel dankbaar voor al het syndicaal werk dat ze voor de kring deed. Wij vinden het jammer dat we nu verder moeten zonder haar ‘syndicale ring’ waarmee ze aandacht vroeg tijdens de bijeenkomsten, zonder haar plagerige manier van dingen te duiden die beter konden, zonder haar onvoorwaardelijke steun voor de kringleden, zonder… Carine belooft ons echter dat we haar af en toe zullen zien tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en dat we steeds beroep op haar mogen doen. Nu neemt ze de taak van secretaris op in het Sectorcomité Pensioenen. Carine, wij gaan je missen, maar dankzij je jarenlange voorzitterschap weten we hoe we de zaak verder in goede banen kunnen leiden.