Технически университет - Варна

Конференция за педагогически специалисти

КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

5 - 7.10.2018 г.

Технически университет - Варна Ви кани на Първата конференция за педагогически специалисти "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", която ще се проведе в периода 5 - 7.10.2018 г. Основната цел на Конференцията е да даде възможност на учители и фирми да споделят опита си и продуктите си, да дискутират резултатите от своите педагогически изследвания в различни направления и да участват във форми на поддържаща квалификация.

Педагогическият специалист в своята работа постоянно участва в различни клъстери - образователни, социални, научни, методически. Той се учи в сътрудничество, прилага в опита си наученото, пречупено през призмата на потребностите на неговите ученици и се усъвършенства. Не малко са форумите, на които българският учител може да сподели опит, да се поучи от колеги, да участва във форма на поддържаща квалификация.

Желаещите да се включат в конференцията в една от четирите форми (с доклад; в квалификационен курс; с доклад и курс; изложба на фирма), могат да го направят като попълнят електронния формуляр по-долу.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ЗАЯВЕТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ като педагогически специалист: https://goo.gl/oX2Gk5

ЗАЯВЕТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ като фирма: https://goo.gl/foJYEh