Xarxa

Comunicad'Or

Generació i Dinamització

dins del col·lectiu de la Gent Gran i el seu entorn,

per la generació i distribució de Noticies de interès per a la Gent Gran del Municipi i la Comarca