เกี่ยวกับรายวิชา/หลักสูตร

คณะครู

กิจกรรมต่างๆ

ข่าวสารไอที

#กิจกรรมล่าสุด

23/3/2564 นักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

และชายหาดทะเลบางแสน จ.ชลบุรี



#วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

WEBSITE

โรงเรียน

FACEBOOK โรงเรียน

YOUTUBE โรงเรียน

WEBSITE

ศธ.สมุทรปราการ

WEBSITE

สพม.6