Competențe pentru secolul 21 pentru elevii din învățământul tehnologic

nr. 2019-1-RO01-KA116-061827

Perioada de derulare 31.08.2019- 13.09.2020

Grup țintă :

-14 elevi profilul Resuse Naturale - clasa a 10-a

-7 elevi domeniul electric - clasa a 11-a

-3 profesori ingineri

Țara de derulare a stagiilor de practică

Portugalia