Club-HW

Deze website is van Club-HW oude opzet.

Historie uitslagen periode 2016 t/m 2022

Voor informatie en uitslagen betreffende de Club-HW nieuwe opzet, klik op onderstaande link.

Club-HW nieuwe opzet

Geschiedenis

Al in de jaren ’80 was de Club-HW actief op verschillende verenigingen in het district op de 25 en 50 meter disciplines. De Club-HW jaarcompetitie was opgezet door schutters uit de historische wapen groep met als doel een volwaardige competitie voor historische wapens. 

In 2022 is hier een einde aangekomen mede door gebrek aan vrijwilligers bij de organiserende verenigingen.

Deze website blijft actief waarbij de schutters overzicht hebben betreffende hun scores over de periode 2016 t/m 2022.

Website en domein blijven ons eigendom.

Alle bij ons bekende e-mailadressen zijn niet verspreid aan de nieuwe organisatie nog aan verenigingen en worden bij ons nog 3 jaar bewaard alvorens zij worden verwijderd uit ons bestand.

Disclaimer

Gebruik van de website www.club-hw.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Club-HW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Club-HW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Club-HW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Club-HW staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Club-HW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Club-HW of de website van derden waarnaar verwezen wordt . Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club-HW of de betreffende gelinkte website. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Club-HW.

©CopyRight 2024, Ab de Jong