Club-HW

Welkom op de website van de Club-HW voor de clubcompetitie Historische Wapens

Beste Schutters,

De afgelopen twee jaar waren voor de sport geen succesvolle jaren.
Corona hield ons in zijn greep en zorgde er ook voor dat de Club-HW competities op de schop gingen.
Er werd nog geprobeerd om deze op één of andere manier toch doorgang te laten vinden, echter zonder succes.
Ook zijn veel schutters afgehaakt, definitief of tijdelijk, maar het aantal deelnemers werden steeds minder.
Ook verenigingen hadden het moeilijk, zo heeft vorig jaar sv Robin Hood Woerden  de competitie verlaten en afgelopen jaar ook sv de Vrijheid Leiderdorp.
De oorzaken zijn te vinden in o.a. bestuurswisselingen en problemen met het vinden van vrijwilligers.
Dit laatste hebben we nu ook met sv Doel Treffend, maar ook bij andere verenigingen wordt het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker.
Zowel verenigingen ALS deze competitie is sterk afhankelijk van vrijwilligers, zonder is dit gewoon niet mogelijk.
Voor ons als organisatie van de Club-HW kwamen hierdoor ook in de moeilijkheden. Hier kwam dan ook nog eens overheen dat de tweede helft van 2023 bij KSV Oranje Nassau de banen gesaneerd gaan worden.

Dit allemaal bij elkaar opgeteld en de moeizame overdracht naar een nieuwe Club-HW organisatie, hebben wij het volgende besloten.

Met pijn in ons hart stopt de Club-HW jaarcompetitie, alles bij elkaar is het organiseren van wedstrijden en de organisatie hiervan bijna onmogelijk geworden.

Indien er later een team opstaat die een gedegen plan kan overhandigen, zullen wij alsnog de Club-HW overdragen.
Maar voor nu stopt het.

Wij danken alle verenigingen, vrijwilligers en niet te vergeten ALLE deelnemers voor het jarenlange plezier wat wij in onze schietsport hebben mogen hebben.

Het gaat jullie goed en we zullen elkaar nog zeker wel eens zien. 

Algemeen

In district 3 van de KNSA Afdeling Zuid Holland  wordt jaarlijks een competitie Historische Wapens verschoten.
De wedstrijden  zijn verdeeld over de drie organiserende verenigingen.

Het jaar wordt afgesloten met een feestelijke  prijsuitreiking bij een van de organiserende verenigingen.

Ook schutters vanuit geheel Nederland kunnen aan deze wedstrijden deelnemen.

25-meter onderdelen (zie disciplines)

50-meter onderdelen (zie disciplines)

100-meter onderdelen (zie disciplines)

Organiserende verenigingen

Tel.: 015 - 213 4060

sv O.K.K. - Wateringen

Tel.: 0174 - 297 891

Tel.: 070 - 324 6205

Sponsoren van Club-HW wedstrijdseizoen 2022

Kaart organiserende verenigingen van Club-HW

Disclaimer

Gebruik van de website www.club-hw.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Club-HW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Club-HW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Club-HW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Club-HW staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Club-HW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Club-HW of de website van derden waarnaar verwezen wordt . Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club-HW of de betreffende gelinkte website. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Club-HW.