Club-HW

Welkom op de website van de Club-HW voor de clubcompetitie Historische Wapens

Beste Club-HW schutters,


We hebben het rond, eerder gecancelde wedstrijden gaan ingehaald worden met grote dank aan ssv de Vrijheid Leiderdorp en sv O.K.K. Wateringen.

De 25m en 50m zijn gecombineerd op zaterdag in 1 dag i.v.m. de beschikbaarheid van de accommodatie.

De 100m wedstrijd zal in de zondagmiddag vanaf 12:00 uur plaatsvinden i.v.m. beschikbaarheid accommodatie.


100 meter INHAAL wedstrijd

2 oktober 2022 sv O.K.K. Wateringen

Met vriendelijke groet,

Club-HW team.

Algemeen

In district 3 van de KNSA Afdeling Zuid Holland wordt jaarlijks een competitie Historische Wapens verschoten.
De wedstrijden zijn verdeeld over de vij
f organiserende verenigingen.

Het jaar wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking bij een van de organiserende verenigingen.

Ook schutters vanuit geheel Nederland kunnen aan deze wedstrijden deelnemen.

25-meter onderdelen (zie disciplines)

  • S.S.V. de Vrijheid te Leiderdorp

  • sv Doel Treffend te Delft

  • sv O.K.K. Wateringen

50-meter onderdelen (zie disciplines)

  • K.S.V. Oranje Nassau te Den Haag

  • S.S.V. de Vrijheid te Leiderdorp

  • S.V. Juliana te Wassenaar

100-meter onderdelen (zie disciplines)

  • sv O.K.K. Wateringen

Organiserende verenigingen

Tel.: 015 - 213 4060

sv O.K.K. - Wateringen

Tel.: 0174 - 297 891

ssv de Vrijheid - Leiderdorp

Tel.: 071 - 589 7687

Tel.: 070 - 324 6205

sv Juliana - Wassenaar

Tel.:

Binnenkort beschikbaar,
Historisch Wapen Scoreverwerking

Het programma Historisch Wapen Scoreprogramma is ontstaan door een groot gebrek aan goed werkende programma's speciaal voor de Historisch Wapengroep. In het verleden had Taco een DB3 programma ontwikkeld maar werkte later niet of niet goed onder Windows. Aangezien ik op een gegeven moment betrokken raakte bij de organisatie van de Club-HW jaarcompetitie, maar zelf aan het ontwikkelen geslagen.

De basis waar dit programma op ontwikkeld is was gebaseerd op de jaarcompetitie van Club-HW. Echter niet geheel geschikt voor algemeen gebruik binnen de Historisch Wapengroep. Omdat het programma bij de Club-HW beproefd is en goed werkt is deze als basis gebruikt voor dit Historisch Wapen scoreprogramma.

Momenteel is het programma in testfase.

De website kunt u hier vinden.

Kaart organiserende verenigingen van Club-HW

Sponsoren van Club-HW wedstrijdseizoen 2022

Disclaimer

Gebruik van de website www.club-hw.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Club-HW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Club-HW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Club-HW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Club-HW staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Club-HW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Club-HW of de website van derden waarnaar verwezen wordt . Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club-HW of de betreffende gelinkte website. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Club-HW.