Club-HW

Welkom op de website van de Club-HW voor de clubcompetitie Historische Wapens

Algemeen

In district 3 van de KNSA Afdeling Zuid Holland wordt jaarlijks een competitie Historische Wapens verschoten. De wedstrijden zijn verdeeld over de vijf organiserende verenigingen. De 50-meter onderdelen (zie disciplines) bij K.S.V. Oranje Nassau te Den Haag, S.S.V. de Vrijheid te Leiderdorp en S.V. Robin Hood te Woerden. De 25-meter onderdelen (zie disciplines) bij S.V. O.K.K. te Wateringen en S.V. Doel Treffend te Delft. Sinds de opening van de 100 meterbaan bij S.V. O.K.K. in 2007 worden daar de 100-meter onderdelen geschoten. Het jaar wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking bij een van de organiserende verenigingen. Ook leden van andere verenigingen kunnen aan deze wedstrijden deelnemen.

Beste Club-HW schutter,


Het nieuwe seizoen Historisch Wapen, en andere schietsport, begint niet al te vrolijk. Om maar te beginnen met de verlenging van de lockdown tot begin maart en misschien nog wel voor langere tijd.


Hierdoor heeft de DTC-HW district 3 per direct ALLE AK’s voor alle Historisch Wapen onderdelen gecanceld. Volgens de KNSA-reglement dient een AK voor 1 maart geschoten te zijn. Dus deze zijn voor dit seizoen al verloren.


Wat betreft de DK’s voor Historisch Wapen in district 3 blijven we goede hoop houden. We houden u op de hoogte.


De eerste Club-HW wedstrijd op de 25 meter bij sv Doel Treffend is hierbij ook gecanceld, we gaan kijken of deze op een later moment ingehaald kan worden. Ook hierover houden we u op de hoogte.


Let goed op elkaar en blijf gezond.

Club-HW

Club-HW wedstrijdseizoen 2021

Per 1 januari 2021 gaat het wedstrijdseizoen 2021 weer van start.

Het gehele wedstrijdseizoen is onder voorbehoud ontwikkelingen covid-19. Wij houden ons aan de maatregelen opgesteld door de regering en de KNSA en e.v.t. aanvullende maatregelen van de organiserende verenigingen. Dus ALLE wedstrijden zijn onder voorbehoud.

  1. Per 1 december gelden schietverenigingen als openbare ruimtes en dienen mondkapjes gedragen te worden. Hierin kan per vereniging verschillend mee omgegaan worden.

  2. Volg ten allertijden de instructies van de organiserende vereniging op, u bent daar te gast.

Binnenkort zullen alle deelnemende schutters een mail ontvangen met het wedstrijdschema 2021 en e.v.t. aanvullende informatie.

Organiserende verenigingen

Kaart organiserende verenigingen van Club-HW

Sponsoren van Club-HW wedstreidseizoen 2020

Disclaimer

Gebruik van de website www.club-hw.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Club-HW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Club-HW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Club-HW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Club-HW staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Club-HW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Club-HW of de website van derden waarnaar verwezen wordt . Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club-HW of de betreffende gelinkte website. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Club-HW.