מטהרים את האווירה

לאתר בערבית

השעה הייתה 12:53 במרכז הבקרה הארצי לניטור האוויר.

מור בדיוק התכוונה לצאת להפסקת הצהריים, כשלפתע שמעה צליל אזעקה מהמחשב שלה ועיגול אדום מהבהב הופיע על המסך. מור התבוננה סביבה, וראתה כי גם במסכי המחשב של עמיתיה מופיעים סימני אזהרה. מיד התכנסו כולם יחד לבחון את העניין.

מספר הקלקות על המחשב הבהיר את המצב: נקלטה רמת זיהום חריגה במיוחד בתחנת ניטור "משה חן" הנמצאת בצפון הארץ. הזיהום החריג עלול לסכן את התושבים, ולכן דורש טיפול מיידי.

כצוות כונן של מרכז הבקרה, הוזעקתם למרכז כדי לגלות את מקור הזיהום ולטפל בו. עליכם לאסוף את הנתונים הנדרשים, לחקור את המזהמים הגורמים לסכנה ולהציע דרכים לצמצום זיהום האוויר.

כולם סומכים עליכם שתגלו את התשובות ותפתרו את הבעיה. יש לכם 60 דקות לביצוע המשימה.

בהצלחה!

עברו לביצוע המשימות בטופס החידות