Zo schematizmu

Chrám: Matky ustavičnej pomoci (1992)

Počet obyvateľov: 12434

Počet gréckokatolíkov: 2174

Vzdialenosť od katedrály: 92 km

Jurisdikčné územie: Belá nad Cirochou, 36; Dlhé nad Cirochou, 16; Zemplínske Hámre, 18

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 2244

Poznámka: Do farnosti patrí centrum mesta Snina a územie mesta, ktorého južnú hranicu tvoria ulice SNP, Strojárska a Stakčínska.

Zoznam farárov a správcov farnosti:

1612 - 1612 Lukáš

1982 - 1998 Ivan Saraka

1997 - 1999 Miroslav Bartoš

1999 - 2003 Vladimír Skyba

2003 - 2009 Peter Tremko

2009 - Maroš Prejsa


Zoznam výpomocných duchovných:

1998 - 1999 Ivan Saraka

1998 - 2000 Alexej Janočko

2000 - 2003 Miroslav Pindroch

2004 - 2008 Miroslav Pindroch

2008 - 2012 Jozef Šofranko

2009 - Juraj Kuchtanin

Zoznam kaplánov:

1996 - 1998 Peter Komanický

1998 - 2001 Štefan Paločko

2001 - 2003 Milan Jasík

2003 - 2004 Ondrej Hricuta - z Ladomírova

2003 - 2004 Rastislav Lišivka

2004 - 2005 Peter Calko

2005 - 2006 Jozef Harvilko

2006 - 2008 Ján Bočkaj

2008 - 2008 Jozef Šofranko

2010 - 2011 Róbert Krolák

2011 - 2014 Slavomír Nergeš

2014 - 2015 Pavol Burda

2015 - 2018 Rastislav Zápach

2018 - Marek Čan

Chrám

Výstavbe vodárenskej nádrže Starina v okrese Snina predchádzala likvidácia siedmich obcí – Starina, Ostružnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské, Dara – a vysťahovanie obyvateľov, z ktorých drvivá väčšina boli gréckokatolíci. Mnohí sa usídlili v Snine, kde v tom čase nebola gréckokatolícka farnosť. V roku 1981 o. Štefan Ištvaník CSsR, ktorý dovtedy pôsobil vo Veľkej Poľane, odkúpil starší rodinný dom v Snine, ktorý obnovil, a na dvore vybudoval modlitebňu, ktorá niesla „krycí“ názov Garáž. Inak by vtedajšie úrady nedali povolenie na výstavbu. Kaplnka s rozmermi 6 x 11 m začala slúžiť ako miesto modlitby pre gréckokatolíkov. Prvú sv. liturgiu slúžil o. Ivan Saraka, prvý správca farnosti. Začiatky boli skromné, no veriacich postupne pribúdalo. V roku 1988 bola odsúhlasená výstavba nového chrámu, ale iba podľa predstáv vtedajšieho Štátneho úradu pre veci cirkevné.

K realizácii došlo až po roku 1990, keď na žiadosť duchovného otca Ivana Saraku a veriacich bol pôvodný projekt prepracovaný. Výstavbu realizovala stavebná firma Stavomont zo Sniny. Je určitou zvláštnosťou, že pôvodná budova bola ponechaná a k nej bol pristavaný nový chrám. Je zasvätený Matke ustavičnej pomoci. Po štyroch rokoch stavebných prác posvätil 24. mája 1992novopostavený chrám Mons. Milan Chautur CSsR, vtedajší pomocný prešovský biskup.

Pri bežnom pohľade chrám pôsobí skôr skromne. Tvorí ho pozdĺžna loď presvetlená podstrešnými oknami. Svätyňa má jednoduchý ikonostas, ktorý potrebuje ďalšie doplnenie. Po bočných stranách ikonostasa sú ikony blažených mučeníkov Pavla a Vasiľa. Chrám má pri vstupe vežu, v ktorej sa nachádzajú dva zvony. Chrám zvnútra prešiel niekoľkými stavebnými úpravami. V ostatných rokoch sa pri svätyni rozšíril o sakristiu.

zdroj: Slovo 40.ročník číslo 16 - 03.08.2008