SISAT

Titlul proiectului

Elaborarea unor sisteme integrate de valorificare turistica a satului traditional romanesc, in scopul mentinerii specificitatii regionale

Obiectivul

Conceperea şi proiectarea unor sisteme integrate de valorificare turistică a satului tradiţional, în scopul menţinerii specificităţii regionale

Sursa de finantare

PNCDI II - Progamul 4 -Parteneriate in domenii prioritare

Autoritatea de management - Centrul National de Management Proiecte (CNMP)

Coordonator

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA [www.ubbcluj.ro]

Parteneri

UNIVERSITATEA DIN ORADEA [www.uoradea.ro ]

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA [www.uvt.ro ]

Bugetul proiectului

iniţial: 1362000RON

după realocari bugetare de criză: 883077RON

Echipa de management

Director de proiect: Gabriela ILIEŞ

Responsabil de echipă din partea UBB: Marin ILIEŞ

Responsabil de echipă din partea UO: Ioana Josan

Responsabil de echipă din partea UVT: Catalina ANCUTA

Echipa de proiect

UBB

ILIEŞ Gabriela

ILIEŞ Marin

HOTEA Mihai

BOAR Nicolae

DEZSI Stefan

MALAESCU Simona

COCEAN Pompei

CIANGA Nicolae

SURDEANU Virgil

UO

JOSAN Ioana

ILIES Alexandru

ILIES Dorina

STASAC Marcu

GRAMA Vasile

HERMAN Grigore

GACEU Ovidiu

UVT

ANCUTA Catalina

OLARU Martin

POPA Nicolae

ISFANESCU Ramona

PAVEL Sorin

Rezultatele proiectului

Modele ale specificitatii regionale, suport pentru strategiile de valorificare turistica a satelor traditionale

Ed. Presa Universitara Clujeana

ISBN 978-973-595-190-0

Baza pentru centrele de informare si coordonare turistica

Proiecte multiplicative

cop_gabriela_ilies2.pdf
a_Cuprins_final.pdf