ЦЕНТР  АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Відповідно до розділу V Закону «Про вищу освіту» та з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення рівня підготовки фахівців шляхом розробки відповідних технологій і здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі спеціальності, проведення аналізу відповідності діяльності університету щодо підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами (спеціальностями) державним вимогам, координації роботи між структурними підрозділами наказом ректора НДУ імені Миколи Гоголя № 56 від 23 лютого 2015 р. створено Центр забезпечення якості освіти, акредитації та ліцензування освітньої діяльності. 

Рішенням Вченої ради університету №13 від 27 червня 2018 р. структурний підрозділ отримав назву Центр акредитації та ліцензування освітньої діяльності, моніторингу якості освіти.

207a

(04631) 7 19 61