Priser og udlejnings enheder.

Priser for 2017

Priser pr. døgn:

Voksne .................................................... Kr. 78,-

Børn u. 12 år ......................................... Kr. 56,-

El .............................................................. Kr. 30,-

Hund ....................................................... Kr. 25,-

Gæster .................................................... Kr. 20,-

Miljøgebyr ....................................................... Kr. 7,-

Pladsgebyr:

Før 8. juli og efter den 12. aug. fra Kr. 0 til 20,-

Fra den 9 juli til 12 august Kr. 10,- til 60,-

Svømmeland og Carls-hallen pr. dag kr. 25,-