buråskollen opp

22. juni 2019 kl 15.00

4.2 km.

450 høydemeter.

start ved Nordgardn på Burås i Hurdal.

(buråsvegen 24)

Sindre Buraas løper fort. I sine yngre dager løp han enda fortere. Grunnlaget ble lagt hjemme på Burås. Opp Buråskollen, gang på gang. Nå fyller han 30 år. Det er på tide å arrangere drømmeløpet: Buråskollen opp!

Løypebeskrivelse Buråskollen opp

Løpet starter på tunet på Nordgardn Burås. Turen går rundt låven og inn på den gamle hestevegen fra gården mot skogen. Stien er noe steinete. Etter ca 500m møter vi skogsbilveien som ender ved sørenden av Buråstjernet. Her krysser vi bekken fra tjernet. Herfra følger vi traktorveg til ovenfor Halsteinbakken. Det er lett stigning fra bekken, før det kommer noen bratte kneiker. Mot Halstenbakken er det et lengre lett parti. For å unngå et gjerde med to grinder ovenfor Halsteinbakken, har vi lagt løypa i en liten sving i terrenget før vi igjen kommer inn på traktorvei.

Det er nå motbakkene virkelig starter. Herfra er det nesten sammenhengende bratt stigning, ca 1,3km, fram til toppen av Fugleberget. Løypa går fra traktorvei inn på gammel hesteveg/sti. Fra Fugleberget er det flott utsikt. Rett før Fugleberget kunne vi klatret rett til toppen av Buråskollen, men vi har valgt å legge en sløyfe sørover for å få finere avslutning mot toppen. Fra Fugleberget er det noen korte nedoverbakker før vi tar opp til høyre. Det blir igjen noe klatring. Til slutt kommer et lett parti på toppen og muligheter for å øke farten mot mål. Like før toppen passerer vi ei lita hytte/skogshusvære. Fra toppen kan du nyte utsikten til blant annet Hurdal Verk, Burås og Hurdalsjøen.


  • Burås har vært en udelt gård fram til ca 1750. Det kan ha ligget en gård her helt fra 1200 tallet. Navnet kommer trolig av at det oppe i åsryggen ble ryddet en plass og satt opp ei høybu. Mest sannsynlig var gården et underbruk eller husmannsplass under Gjøding, Hurdal prestegård. Nordgardn Burås ble skilt ut som egen gård fra Negardn Burås i 1834. Søren Johansen, oldefar til nåværende eier, var vår slekt første bruker fra 1904. Han drev også Negarden Burås, men kom opprinnelig fra Løkken i Brattlia. De neste eiere har vært; Georg 1920 – 54, Trygve 1955 – 2008, Trond 2008 – 2017, Roar 2017 – Gården er tisammen på ca 400 da med 50 da dyrket mark. Gardsskogen ligger vest for innmarka og strekker seg oppover mot Buråskollen. Traseen til Buråskollen Opp går hovedsaklig på gårdens grunn. I nord er vi et lengre stykke på Halsteinbakken (Morten Skjølås) og fra Fugleberget og mot toppen innom skogen til Oppigardn (Knut Buraas) og Nordre Oppigardn (Dag Buraas).


  • Hallsteinbakken er det nederste gårdsbruket i Rognstadgrenda. Hallsteinbakken var tidligere en del av Burås, men ble fradelt som eget bruk i 1844. Morten Skjølås eier nå gården.


  • Fugleberget er toppen som ligger rett under toppen på Buråskollen. Herfra er det nydelig utsikt både norover og sørover Hurdalen.