Antwoorden op vragen over
BTW & beloning commissarissen

BTWcommissaris.nl

biedt sinds 2013 algemene ondersteuning voor commissarissen en bedrijven en instellingen bij btw-vraagstukken rond de commissarissenbeloning. Inmiddels is in 2013 ingevoerde btw-plicht voor commissarissen in mei 2021 weer vervallen, en wel met terugwerkende kracht tot 13 juni 2019.

Gemakshalve spreken we verder uitsluitend over commissarissen, maar hiermee worden ook leden van een Raad van Toezicht bedoeld.


Waar kan BTWcommissaris.nl u nu nog mee helpen?

Het vervallen van de btw-plicht lijkt eenvoudig. Maar er zijn neveneffecten die nog goed moeten worden bekeken, bijvoorbeeld het terugvorderen van te veel afgedragen btw sinds juni 2019. Wij hebben de belangrijkste punten op een rij gezet op de volgende pagina's.


Besluit BTW-behandeling toezichthouders

Toelichting op het besluit van de staatssecretaris.


Vraag & Antwoord vervallen BTW-plicht

Antwoorden op vaak gestelde vragen


Terugvorderen te veel afgedragen BTW

Hoe kan de te veel afgedragen BTW worden teruggevorderd?


Verrekenen van terugontvangen BTW met de organisatie


Mist u iets of heeft u suggesties?

Mist u onderwerpen die ook voor andere commissarissen interessant kunnen zijn of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het weten.


De ''oude'' website BTWcommissaris is tijdelijk ook nog bereikbaar.

Deze nieuwe website is uitsluitend gericht op vragen rond de overgang na het vervallen van de btw-plicht. Voor vragen over de eerdere situatie is de oude website is tijdelijk bereikbaar via deze link.

Afwijkende situatie of u weet het niet zeker?

Deze site is gericht op informatie over in de praktijk veel voorkomende situaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de Belastingtelefoon (0800 - 0543) of uw accountant of adviseur voor afwijkende omstandigheden of specifieke vragen.

BTWcommissaris.nl
is een initiatief van