De bruggen van Kuringen

De geschiedenis van de brug over de Vaart en later het Albertkanaal, in een notendop.

In 2021-2022 zal de heemkundige kring Hasselt Kuringen een publicatie uitgeven over de geschiedenis van de Vaart, het Albertkanaal en de bruggen over het water. 1855 – 2022. Heb jij oude foto’s? Neem dan contact op met de heemkundige kring. Wij digitaliseren en archiveren uw album. De originelen blijven altijd in uw bezit. Ga jij foto’s nemen van de werkzaamheden of andere belangrijke gebeurtenissen? Laat uw foto archiveren in de heemkundige kring Hasselt Kuringen voor het nageslacht.

De werkzaamheden werden gedocumenteerd door fotografie van: Els Schepers, Inge Bernaers, Jo Bleux , Kris Lamotte, Lien Leenaers .......

Individueel gaan ze op zoek naar andere manieren om het onderwerp te benaderen. Dat maak het documenteren zo speciaal. Wij zijn deze fotograven dankbaar dat ze deze foto met onze heemkundige kring willen delen.

Stuur ook uw foto's met logo en of watermerk via WeTransfer naar degraefkuringen@Gmail.com

Correspondentieadres:

Eckelsvennestraat 35

3511 Hasselt Kuringen

Werkingsadres :

Prinsenhofweg 21

3511 Hasselt Kuringen

Ga samen met ons terug in de geschiedenis

Tijdens het weekend van 22-23 mei worden de onderdelen van de nieuwe brug via het Albertkanaal aangevoerd naar het montageterrein. Dit montageterrein is gelegen langs de Albertkanaalstraat, hetzelfde terrein dat gebruikt werd voor de opbouw van de brug van de Stokrooieweg.

LIVE CONCERT OP 20 JUNI 2021 ONDER TE SLOPEN KANAALBRUG IN KURINGEN

De Boys Band uit Kuringen, bestaande uit Marc Kenens, Philip Hilven, Michiel Liefsoens en Paul Van Dycke, heeft de eer om een live concert te brengen onder de te slopen kanaalbrug van Kuringen aan de kant van Het Dorp.

Zondagavond 20 -06 - 2021 hebben zowat 250 mensen geluisterd naar het afscheidsconcert voor de kanaalbrug die Kuringen en Kuringen-Heide verbindt. Maandagochtend werd de brug over het Albertkanaal in Kuringen bij de start van de werken afgesloten voor alle verkeer.

@Lien Leenaers

De firma Baldewijns heeft een jarenlange ervaring en bezit het juiste materiaal en machines om professionele afbraak- en grondwerken uit te voeren. De firma voerde al een tal van projecten in alle maten uit, zowel op het droge als in het water. Daarom kreeg deze firma uit Kuringen de werken toegewezen. Dit project creëert een mooie toekomst voor het transport over het Albertkanaal en voor de bewoners van Kuringen noord - en Kuringen zuid.

Kuringen: Afbraak middenstuk van de brug over het Albertkanaal te Kuringen op 27 juni 2021.

@René Schepers.

De oude brug over het Albertkanaal in Kuringen (Hasselt) is niet meer. Zondag brak de aannemer het betonnen brugdek boven het kanaal af. Daarvoor gebruikte hij een techniek, die ook al werd toegepast bij de afbraak van de brug in Lummen en Meerhout-Vorst. Ook bij deze brug bleek de werkmethode een succes waardoor de afbraak erg vlot verliep. ( Info De Vlaamse Waterweg nv )

@Inge Bernaers 27-06-2021

@Els Schepers 28-06-2021

De afbraak van de brug verloopt in een snel tempo. Elke brugdeel is met grote hijskranen op de oevers gelegd en daar verder gedemonteerd en verwerkt tot puin. Omstreeks 14 uur zondagnamiddag waren alle brugdelen verwijderd

Maandag 28 06 2021 was het bruggenhoofd aan de kant van Kuringen-centrum al volledig gedemonteerd. De opruimwerken zijn volop bezig.

60 Jaar later. In 1961 met het leggen van de balken. In 2021 werd exact diezelfde balk terug weggenomen.

Een ode aan de tekenaar van de op en afritten.

Nu de brug stilaan is afgebroken en weldra begonnen word aan de op en afritten mogen we te tekenaar en vervormgever niet vergeten te vermelden. Een van de Heemkundige bezielers niemand minder dan Jef Berx had de eer om van de brug in Kuringen, de berekening te maken en op papier te zetten. Na nazicht van dit werk was het voor de ingenieur enkel nog zijn handtekening zetten voor uitvoering.

JEF BERX oprichter documentatiecentrum ‘de graef’ Kuringen

Geboren te Kuringen op 19 maart 1927 en overleden op 20 mei 2016.

Plannen van de op en afrit brug Kuringen 1964. Foto: Lucht- en dronebeelden @Kris Lamotte.

Anno september 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitse bezetters de 3 bruggen over het Albertkanaal opgeblazen en moesten de mensen van Kuringen zich voor de tweede keer behelpen met een vlot over het Albertkanaal. Na de oorlog werd een aanvraag gedaan om de bruggen over Albertkanaal te vervangen. Helaas zal de brug die de Gebrandestraat verbond met de Monnerikstraat nooit meer vervangen worden. De bewoners moesten tot december 1946 met zich met een vlot over het Albertkanaal laten over zetten. Vanaf 1949 en na meer dan drie jaar wachten hadden wij een noodbrug, dit was een militaire vakwerkbrug of Baileybrug die tijdelijk dienst zou doen tot er een nieuwe brug zou worden aangelegd. Op 1 september 1955 was er een aanvaring tussen 2 boten aan de brug waardoor deze werd beschadigd.

krantenkop van 2 september 1955 : Aanvaring tussen twee boten op Albertkanaal te Kuringen brug vrij zwaar beschadigd en tijdelijk buiten gebruik

Opnieuw zal het vlot voor een derde keer onderdeel uitmaken in dit verhaal. Lees het krantenartikel van september 1955.

Beelden uit de documentaire film Kuringen 1956 smalfilmstudio Willems -Bijnens Kuringen. Documentatie Bortels Alfons

WAT MET DE BRUG OVER HET ALBERTKANAAL ? — HBVL 8 september 1955

De inwoners van over het kanaal vragen zich af wat er met de brug over het kanaal zal geschieden, die vorige week bij een aanvaring tussen 2 boten werd beschadigd. We trokken enkele dagen geleden de aandacht op het probleem dat zich ging stellen met de schoolgaande jeugd. Dinsdagmorgen was het dan ook niet verwonderlijk dat alle schoolgaande jongens en meisjes van over het kanaal afwezig waren. Het schepencollege van Kuringen kwam in spoedvergadering samen trof in verband de nodige maatregelen, met het inleggen van een vervoerdienst dezer kinderen. Woensdagmorgen te 8.30 u. werden al deze kinderen per autocar afgehaald en langs Hasselt om, naar Kuringen gebracht Na de school werden ze weer thuisgebracht, en we geloven best dat de bengels deze ritjes zeer op prijsstellen. Dinsdag kwam ook de Directeur Généraal van de Dienst der scheepvaart te Luik, en Dhr Coppens, Conducteur te Hasselt naar Kuringen om er te onderhandelen met het gemeentebestuur. Er werd beloofd met de nodige spoed een overzetdienst in voege te brengen voor fietsers en voetgangers. We vernemen anderzijds dat de h. Burgemeester bij de minister de nodige stappen zal doen, om de nodige stappen zal doen, om de brug over het kanaal te laten verdwijnen, en ze te vervangen door een moderne brug,'

Neen, het is niet uit 2021 maar de geschiedenis herhaald zich nu eenmaal.

Herstellingswerken aan Brug te Kuringen eindelijk begonnen HBVL 7 maart 1956 . Wat een ellende wat een miserie, het lijk wel een krant van 2021. Lees het artikel eens en oordeel zelf.................

De werkzaamheden van maandag 28 juni 2021 naast deze van dinsdag 6 maart 1956. Bijna iedereen heeft wel eens een déjà vu gevoel..... maar deze werken vonden echt plaats. De (tijdelijke) noodbrug blijft in gebruik. Het was nog wachten tot 1963 voor de nieuwe brug eindelijk klaar was. Wat bedoelen ze hier met de definitie tijdelijk? Zonder brug vanaf 1944 en van 1949 de noodbrug tot 1963 in de context van "Het valt nog mee"

Foto's @Inge Bernaers

WERKONGEVAL AAN ALBERTKANAALBRUG TE KURINGEN — HBVL 17 april 1956

Arbeider door kraan gevat en zwaar gewond. Momenteel worden te Kuringen aan de brug over het Albertkanaal werken uitgevoerd aan de brug, ingevolge een invaring tussen twee boten. Waar de beschadigde brug sinds nomen werd zijn toch nog een tiental werklieden bezig het verwijderen van de laatste resten der fundamenten. Voor het opruimen van de beton was eveneens een kraan ter plaatse. Maandagvoormiddag omstreeks half tien stond een der werklieden de genaamde Jules Van Bommel, oud 30 jaar, gehuwd en vader van een kind, wonende te Arendonk, in dienst van de firma Mols uit Arendonk op de kraan. Toen hij een der luiken van de stuurcabine wilde openmaken, is op hetzelfde ogenblik de kraan in werking getreden. De zware kraanarm sloeg plotseling naar voren, en de werkman werd op die manier met de voet tussen kraanarm en het plaatijzer gevat. De ploegbaas, enkele andere werkmakkers, en de veerman Lodewijckx boden onmiddellijk lijk hulp aan het slachtoffer dat slechts met grote moeite uit zijn netelige positie kon geholpen worden. De voet van de werkman Van Bommel werd zwaar toegetakeld en het slachtoffer diende onmiddellijk overgebracht te worden naar het ziekenhuis te Hasselt Door het overslaan van de kraanarm liep de kraan zware averij op, en werd de stuurcabine voor het grootste gedeelte vernield.

Op 1 juli 2021 de firma Baldewijns is volop bezig met de afbraak van de zijdelen, pijlers, landhoofden. Het sorteren en recycleren van diverse materialen staat hoog in het vaandel van het bedrijf.

@Lien Leenaers 1 juli 2021


Zo heeft onze oude Vaart in Kuringen eruit gezien. Vergelijkbaar met de Demer van vandaag. Deze foto gemaakt in Moerbrugge van het kanaal Gent Brugge.