FAQ

Wat wilt u weten???


Brothers-4-Tune is een a capella kwintet dat al sinds 1990 staat voor a capella fun. Vrolijke nummers, altijd met een knipoog, worden door dit vijftal ten gehore gebracht. De uitstraling van dit kwintet wordt door iedereen als sterk punt genoemd. Brothers-4-Tune kunnen optreden in theaters, bij feesten en (kerst)markten.


De historie van Brothers-4-Tune

De broers Peter, Arjen en Herman Klut hebben dankzij hun vader al jong kennis gemaakt met close harmony a capella zingen. Aan de piano werden partijen van Anita Kerr of Norman Luboff doorgenomen door vader Klut, die in vocal group "the Merry Minstrels" zong. Het was daarom ook niet zo vreemd dat de broertjes Klut in de voetsporen van hun vader traden. Na eerst een tijdje in koren gezongen te hebben werd in 1990 besloten om een nieuwe groep te beginnen. Het initiatief hiertoe werd genomen door Arjen en Erik die na een paar jaar zingen bij close harmony groep "Close Up" toe waren aan wat nieuws. In eerste instantie haalden zowel Arjen als Erik hun broers over om mee te gaan zingen in dit nieuwe kwintet. Eerst heette het kwintet "Brothershop", maar na het vertrek van Erik’s broer werd gekozen voor Brothers-4-Tune. Nadat Arjen was gestopt in 2003 kwam Martijn Gunneman en een jaar later kwam Kees Giesbergen. In de zomer van 2011 heeft Martijn na 8 jaar de groep verlaten. In zijn plaats is in 2011 Leendert Kwak gekomen die na 2 jaar ermee stopte. In de zomer van 2013 is Ed de Bruijn als eerste tenor bij de Brothers begonnen. Sinds 2004 zijn we dus weer een kwintet. De naam Brothers-4-Tune is echter gebleven!

De reeds hierboven genoemde niet-broer Erik Warns is muzikaal de drijvende kracht achter het kwintet. Hij is van alle "Brothers" het meest onderlegd in de muziektechniek.


Wat zingen Brothers-4-Tune?

Brothers-4-Tune zingen een mix van close harmony, barbershop en doo-wap muziek. Het merendeel van de muziek valt in de categorie "betere Nederlandstalige" popmuziek; zo zingen de Brothers nummers van Veldhuis & Kemper, Blof, Marco Borsato en van Stef Bos. In alle gevallen worden deze stukken a capella uitgevoerd.

Voor de kerstperiode hebben de Brothers prachtig repertoire; niet de voor de hand liggende nummers, maar een mix van Amerikaanse Christmas hits (Mary, did you know?, Cold December nights) en Nederlandstalige kerstnummers (Flappie, kerstezel).

Het merendeel van deze nummers is voor de Brothers gearrangeerd door de bekende Jetse Bremer (www.jetsebremer.nl).


Hoe ziet een optreden van Brothers-4-Tune er uit?

Zelf geeft Brothers-4-Tune er de voorkeur aan om een optreden op te splitsen in een 2 of 3-tal blokken. Elk blok omvat een 5 tot 6-tal nummers en duurt 15 à 20 minuten. Dit doen we omdat het opdelen in blokken ons de kans geeft om in een blok een afgerond geheel neer te zetten en het voorkomt ook dat er "a capella moeheid" bij de luisteraars optreedt. Wij geven er de voorkeur aan onversterkt te zingen, maar in het geval versterking noodzakelijk is komen wij met onze vaste geluidsmensen en geluidsinstallatie.


Wat kost nu een optreden van de Brothers-4-Tune?

Brothers-4-Tune is een amateur kwintet dat de lat voor zichzelf behoorlijk hoog heeft gelegd. Gelukkig hoeven wij niet van recettes of gages te leven, maar wij willen wel onze kosten gedekt zien. Wij hebben besloten dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen en daarom hanteren wij een drietal tarieven:

  • Wij treden gratis op voor goede doelen.
  • Voor particulieren en non-profit organisaties hebben wij een aangepast tarief.
  • Voor profit organisaties vragen we een aanvaardbaar tarief.
  • Indien er versterkt moet worden gezongen komt de huur van de geluidsinstallatie bij de kosten (tarief 2020: € 160, - ). Los van deze tarieven vragen wij een vergoeding voor de reiskosten (werkelijke kosten of € 0,19 /km).


Gebeurt alles bij Brothers-4-Tune wel legaal?

Brothers-4-Tune is een stichting die is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 37149885. Daarnaast zijn wij lid van de stichting BALK. Via deze stichting dragen Brothers-4-Tune BUMA rechten af. Ook ten aanzien van sociale premies en loonbelasting heeft Brothers-4-Tune een regeling getroffen met de belastingdienst. De regeling, de zogenaamde inhoudingsplichtigen (IPV)-verklaring, zorgt ervoor dat u, als opdrachtgever, geen sociale premies hoeft te betalen. Op verzoek kunnen wij u een kopie bezorgen van deze verklaring.

Gelden die wij ontvangen voor optredens, contributies en donaties worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten van Brothers-4-Tune. Denk hierbij aan kosten voor kleding, bladmuziek, zanglessen, workshops, reiskosten, lidmaatschappen, promotiemateriaal, deze website, huur geluidsversterking enz. Geen cent van inkomsten komt ten goede aan de zangers.

Hoe benader ik Brothers-4-Tune?

Brothers-4-Tune kan op verschillende manieren benaderd worden. Mocht u onze agenda willen zien, een geluidsfragment willen beluisteren, een referentie lezen of eens een optreden meemaken, dan kunt u het beste eens op onze website kijken: http://www.brothers4tune.com. Peter, Herman, Ed, Kees of Erik zijn ook via e-mail te bereiken. Dit doet u door de voornaam te koppelen aan het website adres. Mail voor Ed moet dus naar ed@brothers4tune.com Boekingen lopen altijd via Peter. Zijn adres vindt u onder contactgegevens.