Medlemmene

Sopran:

Irene Lundblad (venstre foran)

Birgit Nybøle Haus

Merete Kløften (venstre bak)

Tone H. Klemsdal

Elisabeth Engen Lie (stemmeleder)

Alt:

Birgitte Hauge (venstre foran)

Kari Hasselgård Størdal

Kari Graham (venstre bak)

Stine Camilla Blichfeldt Ærø (stemmeleder)

Torunn Backer

Tenor:

Einar Morland

Ketil Størdal (stemmeleder, styreleder)

Håkon Standal (økonomiansvarlig)

Arnfinn Ærø

Dag Anders Nordahl

Bass:

Svein Tore Ringøen

Arne Halvor Thingstad Pedersen (stemmeleder)

Christopher Pedersen

Vigmund Djupang Gundersen (ikke til stede)