Blood bank Pattani

กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลปัตตานี

  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์

ปริมาณโลหิตในคลัง