Binomi.onLINE  4.0


La creativitat és la intel·ligència divertint-se.

Albert Einstein (1879-1955)

Binomi.onLINE 4.0

BINOMI, cofundat per un equip multidisciplinar, és una iniciativa d’innovació, transformació i renaixença psicoeducativa i tecnopedagògica, que es va gestar a partir del 2017 sota l'aixopluc d'una llarga tradició psicopedagògica desenvolupada al llarg de les darreres dècades del segle XX; naixent el 2019 per contribuir a la transformació necessària de la societat amb l'acompanyament de les persones a través de línies estratègiques psicopedagògiques i tecnològiques.

El nostre camp d’acció va des de l’Educació Infantil fins a la formació d’adults, passant per la Primària, Secundària obligatòria i postobligatòria (FP, Batxillerat i Universitat). 

« En un segle on la Intel·ligència Artificial és una realitat, acompanyem a les persones posant al seu abast eines i estratègiesper desenvolupar processos cognitius, emocionals i socials contribuint en totes les etapes evolutives de la persona (infantesa, adolescència, joventut i edat adulta)

QUÈ FEM? 

Personalitzem processos de desenvolupament personal utilitzant eines i recursos en línia.

Posem en valor el protagonisme de la persona com a motor del seu propi creixement, amb el compromís psicopedagògic d'oferir a la persona l'oportunitat tangible d’identificar problemes reals, per trobar solucions reals i conduir el seu propi moment evolutiu. Ens referim a unes oportunitats reals que permet a les persones capacitar-se per adaptar-se a les situacions i als reptes d’una societat canviant.

Parlem d’un model psicopedagògic que utilitza la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball en equips, les solucions per mitjà  de l’assaig-error, etc. que anima a la persona a prendre riscos sense por al fracàs

COM HO FEM?

Els protagonistes de les sessions telemàtiques de Binomi tenen l’oportunitat real de desenvolupar les pròpies competències per trobar solucions reals i conduir el propi repte i tendència natural en el marc d’una metodologia psicopedagògica i didàctica tecnopedagògica personalitzada.

A partir de recursos com la robòtica, material en línia, material que pugui tenir el propi usuari, etc. oferim la possibilitat de desenvolupar la pròpia creativitat i les competències personals de cadascú. 

El Centre Tecnopedagògic Binomi disposa de Departament psicopedagògic, Departament Tecnopedagògic sota el paraigua d'un compromís d'I+D 

QUÈ OFERIM?

Programes propis a través de projectes, jornades, seminaris i sessions personalitzades, perquè a BINOMI cada persona i/o sociograma (família, empresa, organització, entitat, etc.) són irrepetibles i tenen possibilitats úniques i infinites que els fan actius indispensables per una societat desenvolupada al segle XXI.

Oferim a la persona (petit, jove i gran!) la possibilitat de desenvolupar habilitats socials, emocional, processos de pensament i de cognició tot empoderant-se d'un saber, fer, ser i estar abraçant la pròpia cultura, experimentant, col·laborant i desenvolupant la capacitat de pensar més enllà de les idees admeses, combinant de forma original coneixements ja adquirits.

El procés d’acompanyament telemàtic i/o presencial a Binomi permet viure un aprendre i un desaprendre a través d’experiències compartides i col·laboratives #ABP #PBL, assolint a través d’aquest procés psicoeducatiu unes habilitats i unes competències per resoldre situacions complexes, tot desenvolupant una actitud reflexiva davant la vida i aprenen a pensar per un mateix.

SERVEIS BINOMI

Tenim programes propis al servei del benestar, la formació i el desenvolupament d'infants, adolescents, joves i adults.


Abordem totes les etapes evolutives de la persona (infantesa, adolescència, joventut i edat adulta). Principalment des de la psicopedagogia i tecnopedagogia, i a partir d’aspectes tècnics diversos (Innovació, gestió, educació emocional, etc.) ens adaptem a necessitats i a realitats diverses, vetllant per un espai de trobada on es poden oferir un ventall ampli de sessions en diferents formats a través del DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC i del DEPARTAMENT TECNOPEDAGÒGIC sota el paraigua d'un compromís d'I+D 

A QUI POT INTERESSAR?

A totes aquelles persones que cerquin acompanyament telemàtic per adaptar-se als nous temps i adquirir confiança per avançar-se al futur. 

Aquells que cerquin una realitat que ajuda a descobrir i a desenvolupar el talent natural de cadascú (-únic i irrepetible!). 

A petits, joves i adults que desitgin desenvolupar creativitat, capacitats i competències pel propi projecte de vida.

DURADA DE LES SESSIONS

La temporització de cada sessió dependrà d'indicadors com edat de la persona, franja horària, objectius d'acompanyament, ...

El procés d’acompanyament telemàtic a Binomi permet viure un aprendre i un desaprendre a través d’experiències compartides i col·laboratives, assolint a través d’aquest procés psicoeducatiu unes habilitats i unes competències per resoldre situacions complexes, tot desenvolupant una actitud reflexiva davant la vida i aprenen a pensar per un mateix.

FORMAT DE LES SESSIONS

Les sessions de Binomi ofereixen possibilitats reals d’obrir finestres que eixamplen horitzons sense límits a través d'un acompanyament amb propostes i recursos transdisciplinaris, interdisciplinaris i multidisciplinaris. 

TARIFES 

I HORARIS

Contactar amb nosaltres a:

El procés psicopedagògic personalitzat es dur a terme en unes franges horàries contractades, un espai i un temps de dedicació exclusiva per l’usuari que ha contractat el servei en línia.

Contactar amb nosaltres  info@binomi.cat  -  630 92 04 85 

Disposem d’espais digitals on informem i fem difusió de les activitats que es fan i la realitat que es viu a través del Projecte Tecnopedagògic [binomi]n .

www.binomi.cat ǀ info@binomi.cat ǀ Twitter:  @binomi11 ǀ Instagram: @binomi11 ǀ Facebook: @binomitecnopedagogia