Dokumenty ke stažení

Zde jsou k dispozici dokumenty související s trialem.

Členská přihláška

Odkaz k vyplnění

 • Vyplňuje se 2x - jednou za dítě a jednou za rodiče

 • Vyplňte formulář, kde zadáte informace o přihlašovaném dítěti.

 • Po odeslání formuláře bude na zadaný email odeslána vyplněná přihláška, kterou stačí pouze vytisknout a podepsat.

 • Součástí přihlášky je také Souhlas se zpracováním osobních údajů. I ten podepište.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

Dokument ke stažení

Jak vyplnit?

 • Výkonnostní sport - ano

 • Organizovaný sport - ano

 • Vstupní prohlídka - pokud o posouzení žádáte poprvé.

 • Ostatní, pravidelná - pokud jde o opakovanou prohlídku na další závodní sezónu

 • Ostatní, mimořádná - pokud je potřeba posouzení zdravotního stavu kvůli závažnější nemoci, nebo zranění

 • Sportovní disciplína - vyplňte "biketrial, cyklotrial". Případně doplňte další sport, který vaše dítě provozuje.

S vyplněným formulářem požádejte svého dětského lékaře o prohlídku. Kopii posudku předejte klubu.

Členská přihláška ÚAMK

Dokument ke stažení (pdf)

 • Vyplňuje se 2x - jednou za dítě a jednou za rodiče

 • Formulář vytiskněte a vyplňte

Žádost o licenci Českého Svazu Cyklistiky

Dokument ke stažení (xls)- pro rok 2020

Žádost o licenci BIU

Dokument ke stažení (pdf) - pro rok 2020

Národní sportovní řád BIU - Pravidla biketrialu

Dokument ke stažení (pdf)- platí od roku 2019

Pravidla cyklotrialu

Dokument ke stažení (pdf) - platí od roku 2019