Nieuws

13 november 2018

Tweede bijeenkomst leidt tot oprichting van Broodfonds Lauwersland

Ook deze avond werd weer druk bezocht door zo'n 50 tal ondernemers uit de regio. André Jonkers van De Broodfonds Makers gaf voor de nieuwe deelnemers nogmaals een korte uitleg over de werking van een broodfonds. Daarna werd een aantal voorwaarden vastgelegd voor de oprichting van de vereniging Broodfonds Lauwersland en werd het bestuur samengesteld. De deelnemers hebben tot 8 december de tijd zich definitief aan te sluiten bij de vereniging. De oprichtingsbijeenkomst staat gepland op dinsdag 22 januari 2019, waarna op 1 februari het broodfonds van start kan gaan.


9 0ktober 2018

Eerste voorlichtingsbijeenkomst groot succes.

Na een valse start in mei werd de voorlichtingsbijeenkomst op 9 oktober een groot succes.

Aaltje Rispens heette, namens de Rotary Club Lauwersland, de ruim 50 ondernemers welkom. Daarna kwam de uiteenzetting over broodfondsen door André Jonkers van de landelijke organisatie De Broodfonds Makers. Een duidelijk verhaal over de werking van een broodfonds. Na de pauze werd de bijeenkomst voortgezet met een 40-tal serieuze kandidaten voor een nieuw op te richten broodfonds, hierbij werd dinsdag 13 november gekozen als datum voor het vervolg van de oprichting.