Met Beweging.net/Herent willen wij o.a.:

 • Sociale actualiteiten kritisch volgen

 • Het programma van onze partnerorganisaties ondersteunen

 • Het gemeentebeleid van Herent regelmatig toetsen aan ons memorandum

 • Het vertegenwoordigingswerk in gemeentelijke adviesraden opvolgen

 • De band met Oostrem vzw verzorgen

 • Meewerken aan acties van verwante organisaties zoals Hart boven Hard

 • De band aanhouden met onze zusterorganisatie MOC in Perwez, ...

-----------------------------------------------

Beweging.net/Herent ondersteunt de fundamentele doelstellingen van Beweging.net (nationaal)

Fundamentele doelstellingen
Wij willen:

 • De Universele Rechten van de Mens afdwingen en verbeteren

 • Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen

 • De economie ten dienste stellen van mens, samenleving en milieu

 • Kwaliteitsvolle arbeid verzekeren voor iedereen

 • Solidair opkomen voor gezondheid en welzijn

 • Duurzame ontwikkeling bevorderen

 • Creatief en gelukkig samenleven

 • Cultuur in meervoud waarborgen

 • Omgaan met veranderingen

 • Vrede brengen en bewaren

 • Democratie versterken

 • Ruimte scheppen voor geloof

 • Samenwerken met alle progressieve krachten in de samenleving.
  Los van een specifieke partijpolitieke binding.


Missie & Visie

Geïnspireerd door ons ideaal van een inclusieve, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving pakken we met vereende krachten maatschappelijke uitdagingen aan en zoeken we naar antwoorden. We luisteren actief naar de verhalen van mensen, nemen samen verantwoordelijkheid op, versterken verbondenheid en brengen mensen in beweging. Samen maken we de wereld van morgen. Want onze samenleving is niet afhankelijk van elites of grootmachten.
Ze behoort aan haar inwoners. Aan veerkrachtige en strijdbare burgers, actief in het middenveld. Aan ons allen.


Beweging.net/Herent maakt deel uit van een samenwerkingsverband
Vlaams-Brabant & Brussel