home

Hallo 

wegen een operatie aan mijn rug ben ik uit de running om rompen te maken

Als alles weer achter de rug is zal ik het weer op pakken

Hallo,

Mijn naam is Bert Kroes.

Welkom op mijn site.

Als hobby maak ik modellen van allerlei type schepen en afzonderlijke rompen.

De rompen maak ik alleen nadat een bestelling is gemaakt.

Levertijd: tussen 4 en 6 weken.

van af november tot en met maart worden er geen rompen gemaakt

Voor het afbouwen van het desbetreffende model is er een algemeen plan beschikbaar, welke alleen geleverd kan worden als ook een romp is besteld. 

Tekeningen zijn dus niet los verkrijgbaar.

btkroes@home.nl

Hello

Due to an operation on my back I am out of the running to make hulls

When it's all over I'll pick it up again

Hello,

My name is Bert Kroes.

Welcome to my site.

As a hobby I make models of all kind of ships and separate hulls.

The hulls will only be made after an order has been placed.

Delivery time: between 4 to 6 weeks.

No hulls are made from November to March 

A general plan is available for phasing out the relevant model, which can only be supplied if a hull has also been ordered.

Drawings are therefore not available separately.

btkroes@home.nl