propostes educatives innovadores

Aquest lloc pretén ser un espai de trobada i d'intercanvi per a totes aquelles experiències innovadores que tenen lloc al nostre centre.

Vam portar aquest llistat de vídeos sobre el que fem al nostre centre a la I Mostra d'Intercanvi d'esperiències educatives celebrada a Castelló.