Stichting
Beeldhouwerij Thorvald


Stichting Beeldhouwerij Thorvald

Koppelstraat 6

7126 AH Bredevoort

Telefoon (0543) 451985

E-mail: stichtingbeeldhouwerij@telfort.nl

RSIN: 8176.01.739

Geopend, op afspraak of gewoon aanbellen

Op 29 januari 2007 is de Stichting Beeldhouwerij Thorvald opgericht. Het is een 'goede doelen' stichting en als zodanig erkend.

Doelstelling van de Stichting

'het ondersteunen van de beeldhouwkunst op nationaal en internationaal niveau en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord'.

De stichting wil een concrete bijdrage leveren aan de toekomst van de beeldhouwkunst in o.a. hardsteen. Zij wil gelegenheid bieden aan jonge kunstenaars, beeldhouwers, om zich te ontwikkelen in hun vak. De stichting wil het werk van Thorvald Dudok van Heel onder de aandacht brengen van een breder publiek en door o.a. verkoop en uitleen van beelden (particulier en in openbare ruimten), financiële middelen genereren om startende beeldhouwers financiële ondersteuning te bieden, werkruimten te creëren, en informatie en scholing te kunnen geven.

De stichting wil hierbij zoveel mogelijk mensen betrekken, die de beeldhouwkunst en in het bijzonder het beeldhouwen in hardsteen (o.a. Larvikietsteen), een warm hart toedragen.

De stichting wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de inrichting van de openbaren ruimtes, in Bredevoort zelf, in de Achterhoek, maar ook in Gelderland en Euregio.

Thorvald Dudok van Heel (1940) is pas later in zijn leven beeldhouwer geworden en heeft de laatste 10 jaar veel grote beelden gemaakt in Larvikietsteen, een bijzondere en zeldzame hardsteen soort uit Noorwegen, omgeving Oslo/Larvik. Zijn werk is abstract en exploratief en raakt het gevoelsleven van degene die naar het beeld kijkt en in zich opneemt. De beelden doen een beroep op een meevoelen, meebewegen, waarbij de waarnemer nieuwe gebieden van het innerlijk leven betreedt. Hij wil de rijke ervaringen die verbonden zijn met de totstandkoming van dit werk beschikbaar stellen aan jonge startende beeldhouwers, die ondersteuning zoeken bij de ontwikkeling van hun vak. Daartoe stelt hij zijn atelier en faciliteiten beschikbaar en looft de stichting jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit aan jonge beeldhouwers.

Een interessant en zeer actueel aspect aan de stichting en het werk in deze hardsteensoort is de al meer dan 10 jaren bestaande, grensoverschrijdende Nederlands-Duitse samenwerking: Thorvald werkt al jaren samen met de Hogeschool in Duitsland, De Alanus Hochschule in Alfter, bij Bonn. Elk jaar werken beeldhouwstudenten en gastkunstenaars met Duitse, Zwitserse, Roemeense en Nederlandse nationaliteit, een paar maanden met elkaar in deze Larvikietsteen. Zij doen dat in Olsby bij Tangen na eerst de stenen te hebben uitgezocht in de steengroeve bij Larvik, 225 km van de werkplek.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling

-Het actuele beleid is het uitvoeren van de activiteiten zoals deze hierboven bij Doelstelling van de stichting vermeld staan.

-Daarnaast werkt de stichting aan een boek in het Nederlands en Duits. In dit leerzame boek wordt ingegaan op de achtergronden van de beeldhouwkunst van Thorvald.

-Vanwege de veranderende verhoudingen met de Alanus Hochschule vindt er binnen de stichting een heroverweging plaats van het actuele beleid.

Actueel verslag 2017

2017 is een tegenvallend jaar geweest voor de stichting. Door persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, heeft het bestuur minder activiteiten kunnen uitvoeren dan gewenst. Daarnaast is de website misbruikt door derden (in het Russisch en Japans). Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en er is aangifte gedaan bij de politie.

Desondanks is er op sociale media wel veel activiteit geweest. Er is ook verder gewerkt aan het boek.

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter/penningmeester: Thorvald Dudok van Heel

  • Secretaris: Paul de Lange

  • Bestuurslid: Eckard Zurheide

Beloningsbeleid

Bestuurders krijgen indien nodig onkosten- en reiskostenvergoeding