Generalforsamlinger

Generalforsamling 2018

Bestyrelsens beretning 2017.pdf
Referat af generalforsamling 2018, Grundejerforeningen Bedervej 10-86.pdf
Regnskab 2017 GF Bedervej 10-86.pdf

Generalforsamling 2017

Bestyrelsens beretning 2016 (1).pdf
Referat af Generalforsamling 2017 GF Bedervej 10‐86.pdf
Grundejerforening, regnskab 2016.pdf

Generalforsamling 2016

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2016.pdf
Referat, GF 2016.pdf
Regnskab 2015 GF Bedervej.pdf