Test Nazywania

+Arkusz Odpowiedzi (10 szt.)

cena: 55 zł

Test Nazywania to uniwersalna pomoc w ręku logopedy do badania i oceny mowy i wymowy osób, które z różnych powodów utraciły sprawność poprawnego mówienia i wymawiania bądź jej nie opanowały. Test składa się z 44 kolejno ponumerowanych ilustracji (obrazków) oraz instrukcji obsługi. Częścią składową testu jest Arkusz Odpowiedzi oraz propozycje terapii logopedycznej i pedagogicznej. Dobór materiału do terapii logopedycznej nie wyczerpuje możliwości jego wykorzystania. Test może być inspiracją do własnych pomysłów logopedów, nauczycieli, rodziców; autor wszystkich zachęca do wymiany doświadczeń. Intencją autora było zgromadzenie pomocy służących do usprawniania zmysłów wzroku i słuchu, których sprawność warunkuje rozwój mowy, czytania i pisania.