O Autorze

Antoni Balejko

doktor nauk humanistycznych, długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, posiada trzeci stopień specjalizacji zawodowej z logopedii i pedagogiki specjalnej, ma też za sobą półroczny staż naukowy w USA, gdzie przebywał w 1985 r. na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej.

W 1994 r. minister edukacji narodowej powołał go na członka Rady Programowej Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagigicznej MEN. Od 2001 roku wspólnie z Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmuje się wypracowaniem modelu edukacji pedagogicznej i logopedycznej rodziców. Obecnie kieruje Podyplomowym Studium Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

Od ponad trzydziestu lat propaguje książki i pomoce z serii Logopeda radzi. Ukazuje w nich rodzicom formy i metody pomocy dzieciom w osiąganiu dobrych wyników w nauce, podkreślając że aby dziecko odnosiło sukcesy i z radością uczęszczało do szkoły, powinno we właściwym czasie nauczyć się poprawnie mówić, czytać i pisać. Tych sprawności uczy się każde dziecko od swoich rodziców dużo wcześniej, zanim rozpocznie naukę szkolną.