Nowa Karta Mowy Dziecka

cena: 2 zł

Karta Mowy Dziecka służy do zapisania wymowy osoby badanej. Druga strona tej karty służy do rejestrowania czynności wykonanej.