Kwestionariusz obrazkowy

+20 sztuk Nowej Karty Mowy Dziecka

cena: 50 zł

Kwestionariusz obrazkowy to zestaw 44 ilustracji. To swoisty termometr, za pomocą którego każdy może zbadać mowę i wymowę danej osoby. Przydatny do wstępnej diagnozy nie tylko dla logopedów, ale też nauczycieli, psychologów, lekarzy, a przede wszystkim rodzin, które pragną świadczyć pokoc osobom z trudnościami w mówieniu i czytaniu. Osoba badana, nazywając obrazki, ma szansę wymówić każdą głoskę naszego języka. Pytając: „Pokaż, gdzie jest?...” sprawdzamy słownik bierny, zaś pytaniem „Co to jest?” sprawdzamy wymowę i słownik czynny. Odpowiedzi notujemy na Karcie mowy, która jest częścią kwestionariusza: znak plus (+) dla odpowiedzi poprawnych, znak minus (-) to brak odpowiedzi i zapis wadliwej wymowy, np. 'ul' - 'uj'. Druga strona karty służy do rejestrowania czynności wykonanej w trakcie terapii i kolejnych badań.