Våra flygplan

Våra flygplan

IKARUS C42B, SE-VIB och SE-VSM

Spännvidd 9,45 m

Startsträcka till 15 m höjd 150 m

Vikt tom 270 kg

Bästa stigfart 90 km/h

Vikt max 450 kg

Stighastighet 5-6,7 m/s

Tankvolym 60 lit

Marschfart 75 % 150 km/h
Motor Rotax 912 80 HK

Bränsleförbrukning 12-14 lit/h

Kylning Vatten

Max höjd 4500 m

Tändsystem Dubbelt

Stallhastighet 63 km/h

Räddningsskärm (SE-VSM) Junkers Magnum High Speed Softpack

Landningssträcka 335 m


En länk till en film från Comco Ikarus om tillverkningen av C42:

http://www.comco-ikarus.de/Pages/news-aktuelles/videos.php?lang=en&ES3_1_State=Index&ES3_1_Id=15