Kostnader

Kostnader 2022

Flygkostnad

  • 925:- per timme. Gästmedlem 1300:- per timme

  • Timpris med abonnemang: 925:- per timme.

  • Timpris inklusive lärare: 1400:- per timme.

  • Alla timpriser inkluderar bränsle

IKARUS C-42 förbrukar ungefär 12 lit/h vid 150 km/h, vilket innebär att den drar ca 0.8 lit/mil. Vilken bil drar detta i 150 km/h? Med gällande timdebitering motsvarar detta ungefär 57 kr/mil.

Medlemskostnader

Medlemskap ordinarie i Backamo flygklubb 2000kr per kalenderår plus årsavgift till KSAK 540 kr.

Gästmedlem 1500 kr per kalenderår

Abonnemangsavgift månadsdebitering 12 månader 800kr

Frivillig avgift till självriskfond är 200:- per pilot och år (ingår utan kostnad för elever).


BACKAMO FLYGKLUBB, BACKAMO 485, 459 91 LJUNGSKILE, BANKGIRONR 5624-0666