Inschrijven

Telkens een reis op de website verschijnt wordt bij bij het onderdeel Inschrijven de datum en het tijdstip geplaatst van wanneer er precies kan ingeschreven worden. Vanaf dit moment wordt de bijgevoegde link actief zodat je kan inschrijven.


Let op! Bij 'profiel van de deelnemer' wordt duidelijk vermeld welke deelnemers er kunnen meegaan op de reis. Indien je niet beantwoordt aan deze voorwaarden is de inschrijving ongeldig en zal je niet kunnen deelnemen! Als je twijfelt aarzel dan niet om vooraf contact op te nemen.


Binnen de tien dagen na inschrijving krijg je van ons een bericht of je al dan niet kan deelnemen aan de gekozen reis. We vragen op dat moment ook om het voorschot te storten, pas dan is de inschrijving definitief.

We verwerken de inschrijvingen chronologisch op basis van binnenkomen maar we behouden het recht om mensen te heroriënteren om organisatorische redenen.


Volgende gegevens worden verwacht op het inschrijvingsformulier:

  • Naam, voornaam en emailadres van de aanvrager (deze gegevens worden gebruikt als contactgegevens voor verdere correspondentie)
  • Naam, voornaam, rijksregisternummer (zeer belangrijk!) en adres van de deelnemer
  • Geboortedatum en -plaats van de deelnemer
  • Telefoonnummer en mailadres van de deelnemer
  • Een alternatieve reiskeuze indien gewenst