Återvinning och återanvändning av resurser från avloppsströmmar

Bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet från praktiken 

Delsynteser för granskning och feedback 

Projektgruppens Delsyntes 1 : Tillgång, behov, dagens återbruk och framtidens potential (under revidering baserat på inkomna feedback)

VATTEN | NÄRING | ENERGI | ANDRA RESURSER

Projektgruppens Delsyntes 2 : Tekniker och system samt referensprojekt 

VATTEN | NÄRING | ENERGI | ANDRA RESURSER

Projektgruppens Delsyntes 3: Regelinventering, hinderanalys och goda exempel

 REGELVERK

Syftet med projektet 

Avloppsvatten som resurs

Huvudsyftet är att stötta offentliga och privata aktörer, som är centrala för omställningsprocessen, att hitta, navigera och tolka den stora mängd kunskap som faktiskt finns, samt att utforska möjliga lösningar och vägar mot ökad implementering.

Projektet ska hjälpa till att överföra kunskap om kretsloppstekniker och -system till framförallt berörda myndigheter (fokusgrupper).

Projektpartner

Projektpresentation