A VACCINE FOR EVERYONE

Een vaccin voor iedereen - Un vaccin pour tous - Ein Impfstoff für alle


Een vaccin voor iedereen

Resultaten 131.000€ (maart 2022)

Ondertussen werd er via 1038 giften 131.000€ bijeengebracht, goed voor 30.500 extra vaccins ergens in de minder rijke wereld. Een eerste schijf van 113.000€ werd al eind december aan het COVAX-programma bezorgd. Dit gebeurde via het Koning Boudewijnfonds en GAVI, de organisatie verantwoordelijk voor de giften aan het internationale vaccinatieprogramma.

De verantwoordelijken van GAVI, die in regel alleen met regeringen en met zeer grote organisaties werken, gaven meermaals door dat ze zeer erkentelijk zijn voor dit initiatief van gewone burgers!


Draag bij aan het COVID-19 vaccinatieprogramma wereldwijd.


Internationaal wordt een vaccin aangekocht voor gemiddeld 4,3 euro.

Met een gift van 40 euro* op de rekening van “A vaccine for everyone” bij de Koning Boudewijnstichting zorgt u persoonlijk voor de vaccinatie tegen Covid-19 van 8 personen elders in de wereld.

We willen benadrukken dat ook kleinere giften erg welkom zijn: 5 euro volstaat voor een extra vaccin voor iemand ergens in een minder begoed land.

* Vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest waardoor u in werkelijkheid maar €22 betaalt.


Stort uw bijdrage op het rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404 van Koning Boudewijnstichting

met vermelding van de gestructureerde mededeling: +++ 623/3640/20093 +++

of doe uw gift door te klikken op onderstaande knop:

Een suggestie kan zijn om de prijs van je eigen vaccin of van de vaccins van je familie door te storten om zo ook anderen op de wereld de kans te geven tot vaccinatie. Een vaccin kost aan de Belgische staat, naargelang van de producent, tussen €1,78 en €14,8. Het wereldwijde COVAX programma koopt zijn vaccins aan voor gemiddeld $5,2 of €4,3.

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar waardoor u 45 % ervan recupereert via uw belastingaangifte. De Koning Boudewijnstichting bezorgt u hiervoor begin 2022 een fiscaal attest

Het Wit-Gele Kruis stort het bedrag van één vaccin voor elke werknemer

December 2021

De ongelijke verdeling van de vaccins in de wereld is nog steeds een immens probleem

Op dit moment kreeg nog maar 2 procent van de volwassenen in de ontwikkelingslanden een vaccin tegen het Covid-virus toegediend. Dit is minder dan de helft van de derde prikken die mensen in de Westerse landen al hebben gekregen - aldus Meryam Kitir, onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking in een recent opinieartikel in De Standaard (8 december 2021).

Unicef waarschuwt daarnaast ook voor de uiterst negatieve gevolgen van de pandemie voor kinderen en noemt hen zelfs “een verloren generatie”. In sommige landen hebben de kinderen immers al anderhalf jaar geen onderwijs meer gekregen. Omdat de ouders hun werk hebben verloren, is de armoede gestegen en geraken beduidend meer families niet meer aan voldoende voedsel.

COVID blijft dus in minder begoede landen nog steeds een veel groter probleem dan bij ons !

Maar ook u kan persoonlijk meehelpen om deze pandemie uit de wereld te helpen

Ons burgerinitiatief ‘A vaccine for everyone’ is - dank zij ZOOM - in contact gekomen met de verantwoordelijken in Genève voor de donaties van regeringen aan het wereldwijde COVAX-programma. We konden bekomen dat ook individuele burgers rechtstreeks extra vaccins kunnen aankopen voor dat programma van de WHO en van UNICEF. Door een storting te doen op de rekening bij de Koning Boudewijnstichting zorgt u ervoor dat er ergens op de wereld iemand in een armer land een vaccin toegediend krijgt. COVAX koopt zijn vaccins voor gemiddeld 4,3 € per dosis. Grijp deze unieke kans, doe een storting van 5 € (of een veelvoud*) en zorg zelf voor een extra inenting

* Voor storingen vanaf 40€ bezorgt de Koning Boudewijnstichting een attest voor een belastingvermindering van 45%

September 2021

Het burgerinitiatief “A vaccine for everyone” bezorgt COVAX nu al 27.000 extra vaccins

Cijfers over de wereldwijde vaccinatie geven aan dat op 1 september 2021 iets meer dan 2 miljard mensen over heel de wereld volledig gevaccineerd zijn (of 27% van de wereldbevolking). België staat zelfs op de eerste plaats qua percentage personen met een volledige vaccinatie (bron: Ourwordindata, RIVM) en Vlaanderen doet nog beter. Ondertussen maken verschillende regeringen plannen om te starten met een derde prik. In de meeste Afrikaanse landen bereikt de vaccinatiegraad van de bevolkingen echter nog steeds geen 2% en stijgt ook het aantal besmettingen. In augustus riep WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus daarom op om de derde prik van het COVID-19-vaccin uit te stellen tot “minstens eind september” zodat we eerst de meest kwetsbare mensen ter wereld kunnen inenten. Ondertussen is in België die derde prik voor de +65-ers een feit. De doelstelling van de WHO om eerst 10% van de bevolking van elk land te vaccineren vooraleer over te gaan tot die extra dosis is ondertussen (weer) niet gehaald.

We weten dat deze pandemie pas echt zal gaan liggen als het merendeel van de wereldbevolking ingeënt is. Om dat te bereiken is er wereldwijde solidariteit nodig. De WHO startte met enkele partners het COVAX-programma om de ongelijkheid van de vaccinaties tussen rijkere landen en armere landen aan te pakken. Verschillende landen, waaronder België, financieren dit programma of hebben overschotten van hun vaccins aan COVAX doorgegeven.

Om een bijdrage te leveren aan deze vaccinsolidariteit zijn enkele burgers in juni met het project “A vaccine for everyone” gestart. Daarin wordt de mogelijkheid geboden om persoonlijk bij te dragen aan het COVAX-programma en zelf enkele vaccins te bekostigen. COVAX koopt zijn vaccins aan de prijs van €4,3 per dosis. In België krijgen wij onze vaccins gratis, maar dat is niet in elk land het geval. Via het project “A vaccine for everyone” kan men een vaccin bezorgen aan iemand anders uit een minder begoed land. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor de financiële transacties en eventueel voor een fiscaal attest.

Tot nu toe werd er door “ A vaccine for everyone “ 115.000€ ingezameld, goed voor 27.000 vaccins. Er waren verschillende kleinere giften van mensen die de kostprijs van hun gratis vaccin doorgestort hebben maar ook een aantal grotere giften zoals van het Wit-Gele Kruis die als teken van solidariteit, een vaccin voor elk van hun 7000 werknemers bekostigde. De actie loopt nog door. De initiatiefnemers hopen het bedrag van 150.000€ te bereiken, goed voor 35.000 vaccins.

Juni 2021

Voor een meer rechtvaardige verdeling van de Covid-vaccins wereldwijd!


Velen van ons kregen reeds één of twee dosissen van het vaccin tegen het coronavirus. Voor anderen komt de inenting weldra. Na een jaar van lockdowns en bubbels lonkt de vrijheid terug. Een mooi vooruitzicht.

Ondertussen woedt wereldwijd het coronavirus verder, in sommige landen op dramatische wijze. Daarover krijgen we elke dag berichten.

Hoe zit het voor mensen in lage inkomens-landen? Hebben zij zicht op een spoedige en efficiënte vaccinatie? In een opinieartikel in De Standaard (23 april) stelt Paul Goossens dat 20% van de wereldbevolking, het rijkere deel, evenveel vaccins heeft als 80% van de financieel zwakkere landen. Artsen zonder Grenzen noemt dit een ‘ramp in slow motion’.


Ook op de jaarlijkse vergadering van de WHO – op maandag 24 mei - haalde de directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus hard uit naar de schandalig ongelijke verdeling van de vaccins: “Een kleine groep landen koopt de meerderheid van de vaccins en controleert daarmee het lot van de rest van de wereld”. Tedros roept op om meer vaccins ter beschikking te stellen van het internationale vaccinatieprogramma. Op de recente G7-top van de westerse vooraanstaande economieën en Japan voelde men zich genoodzaakt om iets extra’s te doen en wil men de helft van de meerderjarige Afrikanen een betaalbare inenting gunnen tegen …. eind 2023!

Wij - in België - kunnen genieten van een degelijke vaccinatie. Met enkele medestanders nemen we een initiatief tot solidariteit met mensen uit landen voor wie dit alles ver van evident is. Is een sterke les van deze pandemie niet het grote belang van verbondenheid? Is het niet echt belangrijk dat we wereldwijd zorg dragen voor mekaar? We wonen tenslotte ‘in hetzelfde huis’. Bovendien heeft het geen zin om enkel het eigen land of eigen continent veilig te stellen. Het virus verspreidt zich in allerlei variaties wereldwijd.

Kunnen wij, als burgers, hand in hand met wat overheden reeds doen, niet onze solidariteit versterken en concretiseren via fondsenwerving? Op deze manier wordt het hele vaccingebeuren opengetrokken tot wereldsolidariteit.


Onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting hebben we de actie ‘A vaccine for everyone’ opgezet en een rekening geopend om giften in te zamelen met de bedoeling extra vaccins te bekostigen voor financieel zwakkere landen. De Koning Boudewijnstichting nam hiervoor, op aanraden van het Kabinet van Ontwikkelingssamenwerking, contact met het wereldwijde COVAX-programma in Genève, dat speciaal voor dit doel opgericht werd. Het ingezamelde geld zal doorgestort worden naar dit vaccinatieprogramma en zorgt onmiddellijk voor extra vaccins elders op de wereld. Elke burger kan vanaf nu voor deze actie een bijdrage storten op dit fonds.

Een vaccin voor onszelf? Jazeker, gelukkig maar, bedankt! Maar ook een vaccin voor iedereen, waar ook!

Marc Eneman, psychiater, Leuven. marc.eneman@yahoo.com 0497 754380

Elisabeth Eneman, juriste, Leuven. eli_eneman@hotmail.com

Herman Wouters, orthopedagoog en terreinvrijwilliger bij Artsen zonder Vakantie h.wouters@worldonline.be 0 473 531071

Erik Hendriks, adviseur TV-Sylvester, Lommel. erik.hendriks@sylvester.be

Renier Nijskens ere-ambassadeur en voorzitter van de Koninklijke Belgische-Afrikaanse Unie KBAU, Dinant. reniernijskens@yahoo.com

Website A vaccine for everyone sites.google.com/view/avaccineforeveryone

COVAX AMC (COVID-19 Vaccines Advance Market Commitment) is het internationale programma waarmee de Verenigde Naties en hun partners coronavaccins opkopen en herverdelen in arme landen.


Het is een organisatie van het CEPI (de Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness), Gavi (The Vaccine Alliance) en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).


In samenwerking met UNICEF helpt AMC COVAX ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen in alle landen veilige en effectieve vaccins tegen COVID-19 kunnen ontvangen.

Dit project heeft de steun van:

Steven Van Gucht (viroloog), Sciensano, Geert Meyfroidt (intensivist UZ Leuven en professor KU Leuven), prof.dr. Eva Van Braeckel (UZ Gent, afdeling Longziekten, respiratoire infecties en mucoviscidose) Jan Wyckaert (directeur van Rikolto - Vredeseilanden), Mohamed Ridouani (burgemeester van Leuven), Bart Massart (PAZ - Partners Zonder Grenzen vzw), 11.11.11., Philip Heuts (ere-ambassadeur, destijds bevoegd voor Burkina Faso, Mali en Niger), Roel van Bambost (zanger/filmjournalist), Bernard Sabbe (em. hoogleraar psychiatrie, Universiteit Antwerpen), ​Antoon Vandevelde (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven), Artsen Zonder Vakantie, Wereldcafé - Coop Leuven, Raf De Rycke (Broeders van Liefde), Stijn Coninx (filmregisseur), Ides Nicaise (hoogleraar KU Leuven - onderzoeksleider Hoger instituut van de Arbeid), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Pascale Van Assche en Marc Vervenne (Stichting Hubi&Vinciane), Wereldgroep Filosofenfontein, Damiaanactie, Peter Adriaenssens (em. hoogleraar kinder- en jeugdpsychiater), Buurtgezondheidscentrum ‘De Restèl’ te Alken, Gaston Niyonzima (vluchteling in Rwanda), Baudouin Peeters, (bières congolaises Simba & Tembo ), Kivu Travel (reisagentschap), Herman Van Rompuy (President Emeritus European Council - Minister of State).


In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting


Reacties

Lieve Herijgers (Broederlijk Delen): “Vanuit Broederlijk Delen ondertekenen we graag mee. Ik vind het een heel zinvolle actie. Want inderdaad… het gaat om patenten, maar zeker ook om centen…Heel knap initiatief (en past volledig ook in ons denken omtrent systeemverandering). Veel succes!”

Steven Van Gucht (viroloog): “Kent u jonge mensen met kinderverlamming? Vrienden die getekend zijn voor het leven door pokken of kinderen die gestorven zijn aan mazelen? Niemand, want vaccins werken. Punt. Vaccins zijn géén luxe, maar essentieel. Met dit soort initiatieven kunnen we levens redden in arme landen en het virus beter controleren op wereldschaal."


Stefaan Bonte (Artsen Zonder Vakantie) : “Eerst en vooral proficiat dat jullie samen met de Koning Boudewijnstichting het Fonds ‘A Vaccine for Everyone’ hebben opgericht. Een straf voorbeeld van wat internationale solidariteit betekent. Artsen Zonder Vakantie ondersteunt de actie graag.”

Pascale Van Assche (Stichting Hubi&Vinciane): “Het is een zeer belangrijk initiatief om de vaccinatie tegen COVID-19 te optimaliseren in het Zuiden. De voorzitter ererector Marc Vervenne en de Raad van Bestuur van de Stichting Hubi&Vinciane bevestigen graag hun onvoorwaardelijke steun aan deze actie.”

Eva Van Braeckel (UZ Gent): “Ik sluit me hier graag bij aan: vaccins zijn levensreddend en -noodzakelijk: vroeger, nu en in de toekomst."


Sabine Van Huffel (Filosofenfontein) : “Nogmaals proficiat voor deze schitterende actie waar ook de kerngroep volledig achterstaat!”


Ludo Van den Kerckhove (Damiaanactie): “ Wij zijn in 13 landen actief om verwaarloosde tropische ziektes zoals lepra, tuberculose en leishmaniasis te bestrijden. We zijn dan ook graag bereid om onze naam en logo ter beschikking stellen om ook uw voortreffelijke initiatief “Een vaccin voor iedereen” te ondersteunen. Als Damiaanactie hebben we trouwen ook “TRIPSwaiver” ondersteund omdat we denken dat vaccins niet gemonopoliseerd mogen worden door rijke landen en we hopen dat de VS en Europa dat nu ook inzien.”

Bart Massart (Wereldcafé Leuven - Partners Zonder Grenzen): “Zoals juist telefonisch gemeld, zijn we met het Wereldcafé zeker bereid om het Project “ a vaccine for everyone” mee kenbaar te maken en te ondersteunen. Ook vanuit PAZ - Partners Zonder Grenzen vzw wil ik een steuntje geven.”


Wereldcafé Leuven: “We willen ons samen inspannen voor het initiatief rond de vaccins voor de derdewereldlanden. Als jullie ons ergens voor nodig zou hebben dan helpen we graag.”

Philip Heuts (Ere-ambassadeur): “Ik vind dit een heel nobel initiatief, ... een noodzakelijke, bescheiden maar toch zinvolle persoonlijke reflex van wereldsolidariteit. Ik doe alleszins met veel overtuiging mee."

Roel Van Bambost (Zanger/ filmjournalist): “We willen daar zeker aan meedoen. “

Mohamed Ridouani (Burgemeester van Leuven): “ Een mooi initiatief vind ik. Waardering voor jullie engagement.”

Geert Meyfroidt (UZ Leuven): “Dit is een mooi en belangrijk initiatief dat ik zeker wil ondersteunen."

Rita Danneels (Wereldgroep Filosofenfontein): “Wat mij betreft is het evident dat we deze standpunten mee ondersteunen vanuit de wereldgroep.”

Els Coremans (Wereldgroep Filosofenfontein): “Ik wens jullie alle succes toe met het initiatief met het oog op “mondiale vaccinatie". Welgemeend."

Herman Van Rompuy (President Emeritus European Council - Minister van Staat): “Natuurlijk onderschrijf ik deze actie!”


Heb je vragen?

Marc Eneman marc.eneman@yahoo.com 0497 754380

Herman Wouters, h.wouters@worldonline.be 0473 531071

Erik Hendriks, erik.hendriks@sylvester.be

Elisabeth Eneman eli_eneman@hotmail.com

Renier Nijskens reniernijskens@yahoo.com