Obuka vozača  auto škola 10 plus

Mi imamo individualan pristup svakom pojedincu, što je rezultat sa velikom stopom prolaznosti naših kandidata koji će odgovoriti na zahteve u realnim uslovima saobraćaja. Vršimo obuku kandidata za vozače A1, A2 , A , B, C, CE i D kategorije, kao i dodatnu obuku (kondicionu vožnju) za vozače sa vozačkom dozvolom koji žele da osveže vozačko znanje i umeće.

Tokom obuke će Vam biti omogućeno da prođete kroz sve saobraćajne situacije u gradu i van naselja obavezna vožnja noću sa svetlima. Naš cilj je da permanentnim usavršavanjem, prateći savremene trendove u osposobljavanju kandidata za vozače prenesemo potrebno znanje i veštine na kandidate za vozače. Krajnji rezultat u ovom obrazovnom procesu je bezbedan i siguran vozač koji će odgovoriti na zahteve u realnim uslovima saobraćaja. 

Teorijska nastava

Teorijska nastava za A kategoriju zavisi od podkategorije za koju se kandidat prijavljuje.

Ukoliko se kandidat prijavljuje za A kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 40

- Kandidat koji poseduje B kategoriju ali ne poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 7

- Kandidat koji poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova teorijske nastave nastave je 40

Ukoliko se kandidat prijavljuje za A2 kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 40

- Kandidat koji poseduje B kategoriju ali ne poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 7

- Kandidat koji poseduje AM kategoriju, u tom slučaju kandidat je oslobođen teorijskog dela obuke već samo polaže test

- Kandidat koji poseduje A1 kategoriju, u tom slučaju kandidat je oslobođen teorijskog dela obuke već samo polaže test

Ukoliko se kandidat prijavljuje za A kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 40

- Kandidat koji poseduje B kategoriju ali ne poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 7

- Kandidat koji poseduje AM kategoriju, u tom slučaju kandidat je oslobođen teorijskog dela obuke već samo polaže test

- Kandidat koji poseduje A1 kategoriju, u tom slučaju kandidat je oslobođen teorijskog dela obuke već samo polaže test

- Kandidat koji poseduje A2 kategoriju, u tom slučaju kandidat je oslobođen teorijskog dela obuke već samo polaže test

Ukoliko se kandidat prijavljuje za B kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 40

Ukoliko se kandidat prijavljuje za C kategoriju:

- Kandidat mora da ima više od 20 godina

- Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu B kategorije 

- Kandidat koji poseduje B kategoriju, u tom slučaju broj časova teorijske nastave je 7

Ukoliko se kandidat prijavljuje za kategoriju CE:

- Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu C kategorije

Ukoliko se kandidat prijavljuje za kategoriju D:

- Kandidat mora da poseduje vozačku dozvolu  2 godine C kategorije

Trebalo bi da se svi časovi teorijske obuke odslušaju u kontinuitetu, jer ako se preskoči neki od časova, čeka se sledeća grupa da bi se taj čas odslušao

Teorijski ispit

Nakon odslušanih časova, kandidat se prijavljuje za teorijski ispit (10 dana ranije). Prijava se ne može izvršiti ukoliko nije uplaćena taksa za teorijski ispit.

Teorijski ispit

Teorijski ispit kandidata za vozača polaže se u auto školi Desetka plus u učionici kapaciteta za 15 kandidata najranije sedam dana nakon završetka teorijske nastave u unapred utvrđenim terminima koji određuju MUP. Ispitna pitanja su javna svim kandidatima na internetu adresa servisi.euprava.gov.rs/autoskole. Da bi kandidat položio teorijski ispit potrebno je da se tačno odgovori na postavljena pitanja, tj. postigne najmanje 85% od ukupnog broja poena.

Na ispit se ne može pristupiti:

Položen teorijski ispit važi 18 meseci. 

Praktična obuka

Praktična obuka za A kategoriju zavisi od podkategorije za koju se kandidat prijavljuje.

Ukoliko se kandidat prijavljuje za A kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 20

- Kandidat koji poseduje B kategoriju ali ne poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 20

- Kandidat koji poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova praktičnog dela obuke je 20

Ukoliko se kandidat prijavljuje za A2 kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 30

- Kandidat koji poseduje B kategoriju ali ne poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 30

- Kandidat koji poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova praktičnog dela obuke je 14

- Kandidat koji poseduje A1 kategoriju, u tom slučaju broj časova praktičnog dela obuke je 7

Ukoliko se kandidat prijavljuje za A kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 40

- Kandidat koji poseduje B kategoriju ali ne poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 40

- Kandidat koji poseduje AM kategoriju, u tom slučaju broj časova praktičnog dela obuke je 20

- Kandidat koji poseduje A1 kategoriju, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 14

- Kandidat koji poseduje A2 kategoriju, u tom slučaju broj časova praktične obuke je 7

Ukoliko se kandidat prijavljuje za B kategoriju:

- Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, obuka se sastoji od 40 časova (najviše 2 časa dnevno), 1 čas praktične obuke traje 45 minuta.

Ukoliko se kandidat prijavljuje za C kategoriju:

- Kandidat poseduje B kategoriju, obuka se sastoji od 15 časova

Ukoliko se kandidat prijavljuje za kategoriju CE:

- Kandidat poseduje C kategoriju, obuka se sastoji od 7 časova

Ukoliko se kandidat prijavljuje za kategoriju D:

- Kandidat poseduje 2 godine C kategoriju, obuka se sastoji od 10 časova

Praktični ispit

se polaže najranije dve nedelje nakon završetka praktične obuke u unapred završenim terminima koji određuju MUP i to uvek u prepodnevnim časovima. Ispit se sastoji iz dva dela i to: izvođenja poligonskih radnji sa vozilom i vožnjom u naselju u uslovima slabog, srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja. Svaka auto škola sačinila je 15 ispitnih zadataka koji kandidat slučajnim izborima izvlači u prisustvu članova ispitne komisije ( ispitni zadatak slučajnim izborima određuje računarski program), datim u formi ispitne trase (rute).Na planu saobraćajnica ucrtana maršuta , pravac kretanja i spisak ulica i navedenih radnji sa vozilom koji izvodi kandidata za vozača samostalno i na bezbedan način na sebe i druge učesnike u saobraćaju. Praktičan ispit po pravilu traje najmanje 25 minuta; izuzetno trajanje ispita može biti i kraće, ako kandidat ne može da izvede određene radnje ili to čini na način da znatno ugrozi bezbedno odvijanje saobraćaja. Po završetku ispita, ispitna komisija neposredno saopštava kandidatu ishod ispita, dajući detaljno obrazloženje i ocenu pokazanog nivoa znanja i veštine upravljanja sa vozilom u saobraćaju.

Na ispit se ne može pristupiti:

Vozacki ispit za A1 kategoriju 

Uslovi za polaganje: * Kandidat može da se upiše sa 15 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa završenih 16 godina. * Lična karta je obavezna, potrebno je da kandidat nosi tokom celokupne obuke.

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

Kandidat koji poseduje AM kategoriju:

Kandidat koji poseduje B kategoriju (a ne poseduje AM kategoriju):

Vozacki ispit za A2 kategoriju 

Uslovi za polaganje: 

Kandidat može da se upiše sa 17 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršenih 18 godine.  Lična karta je obavezna, potrebno je da kandidat nosi ličnu tokom celokupne obuke.

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

Kandidat koji poseduje AM kategoriju:

Kandidat koji poseduje B kategoriju (a ne poseduje AM kategoriju):

Kandidat koji poseduje A1 kategoriju:

Vozacki ispit za A kategoriju 

Uslovi za polaganje:

Kandidat može da se upiše sa 23 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa završene 24 godine.

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

Kandidat koji poseduje B kategoriju (a ne poseduje AM kategoriju):

Kandidat koji poseduje AM kategoriju:

Kandidat koji poseduje A1 kategoriju:

Kandidat koji poseduje A2 kategoriju:

Vozacki ispit za B kategoriju 

Uslovi za polaganje B kategorije:

Kandidat može da se upiše sa 16 godina i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršenih 17 godina.

Lična karta je obavezna, potrebno je da kandidat nosi tokom celokupne obuke

Trajanje obuke za B kategoriju:

Uslovi za polaganje B kategorije ukoliko kandidat poseduje AM ili A1 kategoriju:

Uslovi za polaganje B kategorije ukoliko kandidat poseduje A ili A2 kategoriju:

Vozacki ispit za C kategoriju 

Uslovi za polaganje C kategorije:

Kandidat može da se upiše i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršenih 18 godina.

Posedovanje vozačke dozvole B kategorije 

Trajanje obuke za C kategoriju:

Vozacki ispit za CE kategoriju 

Obuka za CE kategoriju ne sadrži teorijsku nastavu i ne zahteva polaganje teorijskog dela ispita. Obuka za CE kategoriju se sastoji od 7 casova prakticne obuke (časovi vožnje). Nakon završene praktične obuke, kandidat stiče pravo da izađe na polaganje praktičnog dela ispita (ispit vožnje). Po položenom ispitu, Auto škola 10 plus svim svojim kandidatima uredno prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za vadjenje vozačke dozvole.

Vozacki ispit za D kategoriju 

Kad mogu da polažem za D kategoriju (autobus)? Sa navršene 23 godine, kandidat stiče pravo na osposobljavanje za D kategoriju – autobus, dok sa navršene 24 godine, kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. 

Obuka za D kategoriju može da počne samo ukoliko kandidat poseduje C kategoruju najmanje 2 godine. Koliko časova traje obuka za D kategoriju (autobus)? Obuka za D kategoriju – autobus, se sastoji od 7 časova teorijske nastave i 10 časova praktične obuke.

Vozač koji želi da polaže D kat a ima B ili probnu dozvolu može sa 21 godinom.  Obuka za D kategoriju – autobus, se sastoji od 7 časova teorijske nastave i 25 časova praktične obuke.

Auto škola 10 plus Vam daje mogućnost zakazivanja termina u doba dana koje najviše odgovara Vašim potrebama. Časovi vožnje se mogu odvijati pre i posle podne.

Preporuka je najbolja reklama, kako kažu marketing stručnjaci. U našu auto školu preko 90% kandidata je upisano baš po preporuci.Izuzetno smo ponosni na taj podatak i to nas tera da budemo još bolji. 


30 godina sa Vama - Sigurnost plus sa 10 plus

Hvala Vam na ukazanom poverenju