O projekcie

Dane

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

„Budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych”

kierownik: dr hab. inż. Piotr W. Sielicki

czas trwania: 2019-2022

DOB-BIO10/01/02/2019

ID wniosku: 448135

Nr w PP: 0411/NCBR/2019


Kontakt

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Politechnika Poznańska