Books

Books (Foreign)

Books (Norwegian)

  • Vandringer gjennom Europa-natten (1982)
  • I store forfatteres fotspor: Europa (1999)
  • I store forfatteres fotspor: Fjerne Himmelstrøk (2000)
  • Stiansens Kulinariske Koffert (medforfatter) (2002)
  • Hvor skal vi reise før det er for sent? (2006 og 2007)
  • I Store Forfatteres fotspor (oppdatert nyutgivelse 2017)
  • En Narkojegers Bekjennelser (2017)

Audiobooks (Norwegian)

Press articles

Approx 300 articles in Norwegian and English on travel, culture, conservation and other themes in prominent newspapers and magazines.