Books

Books (Foreign)

Books (Norwegian)

  • I store forfatteres fotspor: Europa (1999)
  • I store forfatteres fotspor: Fjerne Himmelstrøk (2000)
  • Hvor skal vi reise før det er for sent? (2006 og 2007)
  • Stiansens Kulinariske Koffert (medforfatter) 2002
  • Vandringer gjennom Europa-natten (1982)
  • Kommer høsten 2017, begge på CappelenDamm:

Sannheten

I Store Forfatteres fotspor (oppdatert nyutgivelse)

Audio