agro

                                                                              landschap

                                                                              natuur

Nieuw boek binnen: De Natuurmakers 

Eind november 2023 verraste Rob Christiaans van Provincie Noord-Brabant Areal met het overhandigen van het prachtige boek 'De natuurmakers, tien jaar werken aan het Brabantse natuurnetwerk'. Gerald Willemsen: ''Het is best wel een eer om dit fraaie werk van het Groenontwikkelfonds Brabant in ontvangst te mogen nemen en motiveert ons om nog meer om gas te blijven geven bij het begeleiden van natuurontwikkelaars zodat zij hun natuurdromen kunnen realiseren in de Verborgen Raamvallei, het Maasheggengebied en overal daarbuiten.''

Projecten

90 Hectare grond geruild voor herstel Maasheggen in 2022

Grondruil voor herstel Maasheggen bij Boxmeer. In 2022 hebben we bijna 90 hectare grond geruild om natuur en landbouw op de juiste plek te leggen. Het wordt ècht mooi daar! Dit was nooit gelukt zonder Boxmeerse boeren met visie, Staatsbosbeheer, Groenontwikkelfonds Brabant, gemeente Land van Cuijk, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas.


Eerste stapsteen particuliere EVZ van Noord-Brabant

Particuliere natuuraanleg in optima forma: De eerste stapsteen van een ecologische verbindingszone (EVZ) in Noord-Brabant, aangelegd door een ondernemer. Zojuist verscheen er een mooi artikel in de GOB-inspiratiegids hierover. De grondtransactie (aankoop, uitruil en levering), het ontwerp voor de inrichting, de aanvraag voor subsidie bij het Groenontwikkelfonds Brabant en de begeleiding van de uitvoering was in handen van Areal. Leuk om ook hier weer de eerste te mogen zijn met het begeleiden van zo'n trajact voor een particulier in Brabant. De stapsteen in wording ligt in Sint Agatha, midden in de Verborgen Raamvallei in de gemeente Land van Cuijk. Met deze aanleg versterkt de ondernemer het leefgebied voor met name de kamsalamder en de sleedoornpage. Dat zijn twee soorten die we echt een beetje moeten helpen. De regeling voor stapstenen is sinds begin dit jaar opengensteld bij het GOB. En dat niet alleen voor waterschappen en gemeentes, maar zeker ook voor particulieren. Onze tweede aanvraag voor zo'n stapsteen bij een ondernemer in Beers is inmiddels ook door het GOB beschikt. Dit verhaal krijgt dus een succesvol vervolg!

Ode aan natuurontwikkelaar De Cinquant

Biologisch dynamische bedrijf ‘De Cinquant’ in Haps heeft een ode aan de Brabantse natuurmakers ontvangen. Terecht dat het Groenontwikkelfonds Brabant deze ode aan Paul van de Groes brengt. Fijn dat Areal het opnemen van dit bedrijf in het natuurnetwerk Brabant mocht begeleiden. De omzetting naar het natuurnetwerk Brabant hebben we in drie stappen uitgevoerd. In de eerste stap is het noordelijke deel omgezet naar ondernemend natuurnetwerk. In de twee volgende stappen is de landbouwgrond omgezet naar natuur en ondernemende natuur, passend bij de bedrijfsvoering.


Wijst in de Maashorst

Begin 2022 heeft Areal een natuurontwikkelingsproject met wijstherstel begeleid. Landbouwgrond bij de dorpsrand van Nistelrode is nu natuurgrond waarop het ijzerrijke water de biodiversiteit versterkt en het wijstverschijnsel, hoge, natte gronden bij lage, droge gronden beleefbaar is. Groen Ontwikkelfonds Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben ons en de initiatiefnemer daarbij erg geholpen.


Samen beekherstel uitvoeren aan de Lage Raam

Zeven eigenaren mogen samen natuur gaan maken in Mill. De beschikking van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) ligt bij Areal op de mat: het mogen omvormen van landbouwgrond naar natuur is voor zeven aanliggende eigenaren aan de Lage Raam in Mill akkoord. Wij hebben de subsidieaanvraag bij het GOB ingediend voor functiewijziging en verwerving voor een lint van 14 percelen aan de Lage Raam en de inrichting van een deel van die percelen. Dit in opdracht van waterschap Aa en Maas namens alle zeven eigenaren. Met deze beschikking in de hand kan het waterschap aan de slag met beekherstel van de Lage Raam en inrichting van de oevers. De eigenaren ontvangen een mooie vergoeding voor de waardedaling van hun grond, maar blijven de percelen in eigendom houden. En zo ontstaat er nieuwe natuur en beekherstel in de Verborgen Raamvallei die grotendeels in handen van particuliere eigenaren blijft.


Areal’s eigen natuurprojecten

Practice what you preach! In Haps graast onze tweekoppige veestapel in Kruiden- en faunarijk grasland. N12.02 ONNB, voor kenners. Tussen heggen, bomen een natuurvriendelijke oever en een amfibieënpoel. Erg leuk om op kleine schaal te doen wat we voor agrarische ondernemers adviseren en begeleiden: omzetten van landbouwgrond naar natuur en beheren van natuur en ondernemende natuur door particulieren en agrariërs.


Wie zijn wij?
Een klein maar krachtig adviesbureau voor projecten in het buitengebied, dát is Areal.

Areal is stellig van mening dat het platteland gezonde bedrijven nodig heeft, evenals een gezonde natuur en een fraai landschap. In dat krachtenveld bemiddelt Areal tussen ondernemers en overheid. Daadkrachtig en een beetje eigenwijs. 

Contact

Gerald Willemsen

(06) 22468228

gerald@areal-agro.nl

Marianne Willemsen

(06) 25399627

marianne@areal-agro.nl