Covid

Covid protocol

Voor provinciale & gewestelijke (beker)wedstrijden behouden we dezelfde regels:

- De wettelijke en plaatselijke Covid-regels dienen steeds opgevolgd te worden

- Afstand bewaren waar mogelijk

- Spelerscontrole in de zaal ipv afgeschermde ruimte

- Wisselen van kamp met bewaren van afstand

- Voor en na de match groeten vanaf de 3-m lijn

- Wisselbordjes worden niet gebruikt

- Beide ploegen voorzien ontsmettingsmiddel

Het is de verantwoordelijkheid van clubs, ploegen en spelers om deze regels op te volgen. De scheidsrechter mag de richtlijnen herhalen of toelichten maar moet dat niet doen, en moet er geen toezicht op uitoefenen.

Als een ploeg van oordeel is dat haar veiligheid onvoldoende gegarandeerd is door het gedrag van de andere ploeg, is het de taak van de terreinafgevaardigde om de regels & richtlijnen te doen naleven.

Ten behoeve van zijn/haar eigen veiligheid, kan de scheidsrechter richtlijnen herhalen die de deelnemers uiteraard moeten volgen (bvb afstand bewaren tov de scheidsrechter, handgel voorzien).

Basisprotocol sport en corona (update 1/11/2021) van Sport Vlaanderen

De wettelijke Covid-regels die voor ons van belang zijn, kan je terugvinden in het Basisprotocol sport en corona:

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf

De belangrijkste punten uit het basisprotocol:

Inleiding

- Vanaf 1/9/2021: geen beperkende maatregelen meer voor sporters, enkel nog een protocol voor ventilatie, en bij grote evenementen

- Vanaf 1/11/2021 n.a.v. stijgende coronacijfers: de sportbeoefening wordt niet beperkt, wel extra maatregelen voor randgebeuren

Persoonlijke bescherming (3.2.5) & Publiek (4.4)

Geen mondmaskerplicht:

- Tijdens het sporten (3.2.5)

- Officials die voldoende afstand kunnen bewaren, en officials die een fysiek actieve rol hebben (3.2.5)

- Kinderen tot 13 jaar (3.2.5)

- Toeschouwers mogen masker even afzetten om te eten & drinken (3.2.5)

- Voor toeschouwers op een vaste plaats op een tribune (4.4)

- Tijdens het douchen (3.2.5)

- Met Covid Save Ticket (voor iedere bezoeker) (3.2.5 – 4.4)

Het mondmasker wordt aanbevolen (is dus niet verplicht):

- Trainers (3.2.5)

- Wisselspelers (3.2.5)

Wel mondmaskerplicht:

- In alle andere gevallen

Deelnemers en medewerkers aan sportactiviteiten worden enkel beschouwd als publiek als ze zich voor of na de sportactiviteit actief onder het publiek begeven en er dus de facto deel van gaan uitmaken. (4.4)

Interpretatie en gevolgen voor onze provinciale (gewestelijke) volleybalcompetitie en -bekercompetitie.

- Geen CST-event

o Spelers dragen mondmasker bij aankomst & vertrek en als ze in de sportinfrastructuur rondwandelen, maar niet nodig als ze sporten.

o Ook reservespelers, trainers en coaches moeten tijdens de sportactiviteit geen mondmasker dragen, al wordt het wel aanbevolen.

o Scheidsrechters dragen mondmasker bij aankomst & vertrek en als er onvoldoende social distance is. Tijdens de wedstrijd geen mondmasker.

o Supporters dragen mondmaskers. Het mag even afgezet worden om te eten of te drinken. Een mondmasker is niet verplicht voor de supporters die op een vaste plaats op een tribune zitten.

- CST-event (voor elke bezoeker)

o Enkel toegang voor bezoekers met een geldig Covid Safe Ticket.

o Mondmasker is niet verplicht


- Volgens de mail van Volley Vlaanderen van 29/10 moeten trainers en wisselspelers een mondmasker dragen. In het basisprotocol van Sport Vlaanderen staat nochtans enkel dat het aanbevolen wordt, vooral als ze geen veilige afstand kunnen bewaren. Het basisprotocol is duidelijk: een mondmasker is niet verplicht.

Wij zijn ook van mening dat spelers van eenzelfde ploeg in eenzelfde bubbel zitten, en dat het geen zin heeft dat zij onderling een veilige afstand bewaren. De meesten rijden samen van en naar de wedstrijd, douchen samen enzovoort.