Yleistajuisia julkaisuja

Antti Kauhanen & Jenni Nevavuo (2021): Neuvottelujärjestelmät: Tutkimustuloksia ja maiden välisiä vertailuja, Etla Raportit 110

Antti Kauhanen (2020) Aktiivisen työvoimapolitiikan mahdollisuudet työllisyysasteen kasvattamisessa. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2020, 8-18.

Juho Alasalmi, Henna Busk, Antti Kauhanen, Taina Leinonen, Svetlana Solovieva, Tarmo Valkonen, Eira Viikari-Juntura (2020): Työpolitiikka ja työllisyysaste: tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. 2020:33 2020

Antti Kauhanen & Merja Kauhanen (2018): Irtisanomissuojan taloudelliset vaikutukset, Työpoliittinen aikakauskirja 4/2018, 11-20.

Antti Kauhanen (2018): Yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan vastuu työuranaikaisessa kouluttautumisessa, Etla Muistiot 67.

Antti Kauhanen (2016): Bengt Holmströmin keskeiset tutkimukset sopimuksista ja kannustinjärjestelmistä, Kansantaloudellinen Aikakauskirja, 112(4): 380-391

Antti Kauhanen (2016). Uusi työnjako: Viisi syytä, miksi robotisoituminen ei johda työn loppumiseen. Teoksessa C. Andersson, I. Haavisto, M. Kangasniemi, A. Kauhanen, T. Tikka, L. Tähtinen ja A. Törmänen (toim.), Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? EVA Raportti 2/2016.

Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen & Vesa Vihriällä (2015), ”Työn murros –Riittääkö dynamiikka?”, Helsinki: Taloustieto (ETLA B 269.)

Antti Kauhanen, "Tulevaisuuden työmarkkinat", Etla Raportit 30.