Antonov Consultancy

your partner in export

Ons netwerk

Antonov Consultancy is gespecialiseerd in het leggen, uitbouwen en onderhouden van zakelijke contacten in Rusland. Hierbij zijn goede relaties, kennis van de taal en de zakelijke cultuur een absolute noodzaak om een gedegen beoordeling van de mogelijkheden en risico’s te kunnen maken. Antonov Consultancy maakt gebruik van een netwerk van mensen binnen en buiten Nederland die zijn gespecialiseerd op dit gebied.

Uw bedrijf

U ziet goede mogelijkheden in de ontwikkeling of uitbreiding van uw activiteiten in Rusland, maar weet niet hoe u dit moet aanpakken? Is uw verwachting terecht? Hoe vindt u betrouwbare klanten, agenten of distributeurs? Hoe gaat u om met de taalbarrière? Welke vorm van distributie is de beste? Hoe brengt u uw productkennis over op uw klanten?

De link

Antonov Consultancy stelt u haar netwerk, haar kennis en jarenlange ervaring ter beschikking, en helpt uw bedrijf bij het onderzoeken en ontwikkelen van de Russische markt. Beheersbaarheid en flexibiliteit zijn daarbij onze sleutelbegrippen.

De aanpak

Antonov Consultancy werkt met een marktontwikkelingsmodel, dat haar uitgebreide dienstenpakket en de behoeften van uw bedrijf optimaal op elkaar afstemt. Voorafgaand aan elke fase van het model maken we op basis van uw specifieke wensen een kostenanalyse. Een gedeelte van deze kosten kunnen wij zelfs resultaatafhankelijk maken. Na het afronden van iedere fase kunt u beslissen of en hoe u verder wilt gaan.