Асоцијације

За потребе своје докторске тезе сакупљала сам дискретне вербалне асоцијације ученика основне школе на 20 именица које означавају емоције, особине и друге „апстрактне“ појмове.

С обзиром на то да ми је један од основних циљева био да створим ресурс који би други могли користити – били они лингвисти, психолози, педагози, предавачи, родитељи – на овом ће сајту бити доступни речници тих реакција.

Ако их будете користили, ово су одговарајући цитатни подаци:

Петровић Дакић 2019: Ана Петровић Дакић, Вербалне асоцијације и когнитивни развој ученика основне школе. Докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет, Универзитет у Београду.

Речници су састављени по угледу на Асоцијативни речник српскога језика (Пипер, Драгићевић и Стефановић 2005): реакције на одређену драж дате су по опадајућој фреквенцији, а одговори с истом фреквенцијом су уазбучени.

Одговори су груписани по разредима, а унутар разреда прво су наведени одговори свих ученика, па затим они које су дали дечаци или девојчице.

Посебна страна посвећена је реакцијама „одраслих“ испитаника, скоро листом студената који су одговарали на 13 дражи из мог истраживања којих није било у великом Асоцијативном речнику.

Испод сваког чланка налазе се квантитативни подаци о ученичким реакцијама:

Укупно: испитаници (дечаци, анкете на којима није обележен пол, испитаници из „урбаних“ насеља) + различити одговори + омисије + идиосинкратични одговори

Одрасли: испитаници (мушкарци, анкете на којима није обележен пол, испитаници с друштвених факултета, испитаници с техничких факултета) + различити одговори + омисије + идиосинкратични одговори

Код мушких и женских одговора задржава се иста структура излагања, само што се у заградама, наравно, не налазе подаци о полу.