Vieraat kielet ja oppimisvaikeudet

Heini Syyrilä Digiopetus Syyrilä

27.11.2018

Oppimisvaikeus on yksilöllinen

Suomessa vieraiden kielten opetuksen ja oppimisen traditio nojaa vahvasti lukemiseen ja kirjoittamiseen

-> oppimisvaikeuksista etenkin lukivaikeus korostuu ja on läsnä alakoulusta/kielen alkeista alkaen

+ VARHENTAMINEN voi muuttaa tilannetta!

Oppimisvaikeus voi liittyä myös äänteiden erotteluun ja sitä kautta kuullunymmärtämiseen ja edelleen puheentuottamiseen.


Työmuistin kapeus sekä ongelmat mieleenpalauttamisessa vaikeuttavat merkittävästi vieraan kielen omaksumista

-> kielen sanaston ja rakenteiden opettamisessa ja opettelussa MONIKANAVAISUUS


-> JOKAISELLE OMAT YKSILÖLLISET TUKITOIMET


Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus

Kun lukeminen ja kirjoittaminen takkuavat, hidastavat ja vaikeuttavat vieraiden kielten oppimista on tärkeää hakea vaihtoehtoisia tapoja ensisijaiseen kielen oppimiseen

-> kuunteleminen ja puhuminen (edellyttävät ääntämisen hallintaa!)

Ääntäminen kuntoon (tukee kuullun ymmärtämistä ja puhumista)

-> AMK:ssa tukea kontaktiopetuksessa, jos mahdollista -> neuvoja ja tukea itsenäiseen harjoitteluun:

  • Miten ja missä äänteet äännetään -videoita esim. IPad: Pronunciation: English sound tai ruotsissa: uttal.se
  • IPad: Phonics Genius: oppija valitsee kirjaimen tai kirjainyhdistelmän, jonka äänneasua harjoittelee toistamalla perässä ja nauhoittamalla oman versionsa ja voi hioa omaa ääntämistään lähemmäksi oikeaa -samalla oppii sanastoa, koska näkee kuvan, kuulee äänen ja näkee kirjoitusasun
  • Paljon ilmaisia nettisivuja, joissa voi treenata sanojen ääntämistä: esim. englanti, ruotsi Language Guide, Lexin -Bildteman, nettisanakirjat (esim. Collins 'question')
  • IPad: Easy Spelling Aid: Oppija puhuu ja sovellus muuttaa puheen kirjoitukseksi (ääntämisen hiominen kohdalleen)


Kuulemalla oppiminen korostuu, jos lukeminen on vaikeaa

Sanaston ja kieliopin opettelussa on tärkeää monikanavainen ja runsas harjoittelu, jossa opittavaa asiaa kierrätetään myös oikean aivopuoliskon kautta eli tilanteessa hyödynnetään visuaalisuutta, tunteita ja käden liikettä (Moilanen).

Digitaalisia sovelluksia sanaston opetteluun kaikkien oppijoiden, mutta erityisesti erilaisten oppijoiden tueksi:

Tekstitasolla vaikean sanaston purkaminen etukäteen:

Animaatiot ja videot korvaamassa kirjallisia tuotoksia

selainpohjainen: Adobe Spark Video

IPad: Puppet Pals


Muista myös mahdollisuus tukea lukivaikeuksista Speech to Text-sovellusten käytöllä eli oppija puhuu ja kone muuntaa kirjoitukseksi (riittävän hyvän ääntämisen merkitys korostuu!), jonka jälkeen tekstistä ruutukaappaukset palautettavaksi tuotokseksi

IPad: Easy Spelling Aid

Kuullunymmärtämisen ja puheen tuottamisen vaikeus

Ääntämisen opetteluun yksilöllinen tuki (Mitkä äänteet vaikeita erottaa? -Kohdekielen äänneympäristöistä lainalaisuuksia -> ymmärtäminen aukeaa kirjoituksen kautta)


  • Educaplay -sanelu kuullunymmärtämisen harjoittelussa
  • tekstistä puheeksi sovellukset (opiskelija kirjoittaa ja kone lukee): -animaatiotyyppiset Voki, Plotagon
  • ääneen tehtävien tuotoksien nauhoittaminen etukäteen kotona ja soittaminen, kun pitäisi esiintyä

Kiitos!Kouluttaja:

FM, saksan ja ruotsin lehtori Heini Syyrilä (Digiopetus Syyrilä)

digiopetus@gmail.com

www.kieltenopetus.fi

Sivullani mm. sovelluslistani ja tietoa tulevista koulutuksista

FB: kieltenopetus.fi -sivu

-Ota yhteyttä!